Popis předmětu - A8B17BAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B17BAP Bakalářská práce
Role:P Rozsah výuky:7S
Katedra:13117 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:9
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Předmětem bakalářské práce jsou problematiky z oblasti mikrovlnné techniky, antén a šíření vln, optoelektroniky, elektromagnetické kompatibility a lékařských aplikací.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

http://moodle.kme.fel.cvut.cz

Webová stránka:

http://www.elmag.org/cs/vyuka/zaverecne-prace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 10.8.2020 12:50:16, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.