Popis předmětu - A8B32BAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B32BAP Bakalářská práce Rozsah výuky:0P + 7S
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:9 Semestr:L

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B32BAP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Literatura bude určena zadavatelem.

Požadavky:

Webová stránka:

https://kme.fel.cvut.cz/projroot/index.php

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.