Popis předmětu - A8B36BAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8B36BAP Bakalářská práce Rozsah výuky:7s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:9 Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A8B36BAP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Podmínkou pro zapis předmětu Bakalářská práce je schválení tématu BP katedrou, na které bude student (dle svého studijního plánu) BP obhajovat. Podrobné informace naleznete na INFO336 v článku "Bakalářská práce - co, kdy a jak - pokyny pro studenty" https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Webová stránka:

https://info336.felk.cvut.cz?clanek=2505

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.