Popis předmětu - A8M37CSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací Rozsah výuky:0+2c
Garanti:Sýkora J. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Kencl L., Sýkora J. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:2 Semestr:L

Anotace:

Jedná se společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech M-WDC (Bezdrátové digitální komunikace), M-NOP (Optimalizace sítí) a M-CDC (Kódování v digitálních komunikacích) a rovněž implicitně v tom obsažené zpracování stochatických signálů. Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému. Laboratoř je organizována flexibilně kombinací malých projektů, komplexních demonstrací, samostatné domácí práce studentů navázané na SW laboratoře a diskuse výsledků. Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-
14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.

Osnovy přednášek:

8. Adaptivní modulace a kódování - water-filling, channel inversion
9. Tx/Rx pre-processing (beam-forming, MRC, rake), Interferenční kanál (IFC alignment)
10. Power law: traffic generation
11. Multiplexování kanálů
12. Lookup, classifier or pattern-matching engine
13. Space-Time Coded system
14. Turbo a LDPC kodér a iterativní dekódování

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu PO 2


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.