Popis předmětu - A8M32AVL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů Rozsah výuky:0+2L
Garanti:Zahradník P. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Pollák P., Zahradník P. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13132 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Předmět navazuje na teoretické základy získané v předmětech Zpracování a kódování audio signálů (M-APS) a Zpracování a kódování video signálů (M-VPS), obecně také v předmětu Číslicové zpracování signálů (B-DSP). Cílem předmětu je praktické procvičení základních algoritmů zpracování zvukových signálů (hudebních a řečových) a obrázků resp. audio/video signálů. Jednotlivé úlohy budou realizovány v programovém systému MATLAB.

Osnovy přednášek:

1. Vzorkování audio signálů, nástroje v MATLABu, nahrávání řečových signálů
2. Základní charakteristiky řečového signálu, měření kvality řeči 3. Detektory řeči s heuristickým prahováním (energetické, kepstrální, koherenční)
4. Jednokanálové metody zvýrazňování řeči (spektrální odečítání, Wienerova filtrace)
5. Algoritmy potlačování echa (LMS algoritmus, DTD detekce)
6. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)
7. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace
8. Vzorkování a převzorkování obrazu , kvantizace obrazu, reprezentace barevného obrazu
9. Bodové operace, ekvalizace histogramu, transformace obrazu, redukce šumu
10. Dvourozměrná FFT, dvourozměrná DWT
11. Kódování, bezeztrátové, Huffmanovo, aritmetické, délkou běhu, prediktivní
12. Karhunen-Loeveho transformace, diskrétní kosínová transformace
13. Blokování , deblokační filtry
14. Odhad pohybu, kompenzace pohybu

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. McLoughlin. Applied Speech and Audio Processing: With Matlab Examples. Cambridge University Press,
2009. 2. K. S. Thyagarajan, Still Image and Video Compression with MATLAB, Wiley, 2011.
3. Kahrs, M., Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer
Academic Publishers. 1998

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu PO 3


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.