Popis předmětu - A8M38ASP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Holub J., Vedral J. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Holub J., Vedral J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s metodami zpracování a digitalizace spojitých signálů. Důraz je kladen na metody, umožňující dosažení vysoké přesnosti přenosu a potlačení rušivých signálů. Výuka je podporována počítačovým návrhem a simulací měřicích obvodů.

Osnovy přednášek:

1. Operační zesilovače pro úpravu signálů, teorie zpětné vazby
2. Zesilovače napětí, proudu, integrační, nábojové, rozdílové, přístrojové zesilovače
3. Zpracování signálů odporových, kapacitních a induktivních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty
5. Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálu
6. Zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
7. Filtrace signálů, analogové a spínané filtry, návrh a užití
8. Spínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí
9. Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, paralelní, kaskádní, aproximační A/Č převodníky
10. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností, integrační a delta sigma A/Č převodníky, rozmítání signálu
11. Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování
12. Rekonstrukce spojitých signálů, přímá číslicová syntéza
13. Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti
14. Technika obvodového návrhu A/Č systémů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnovy cvičení:

1. Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu
2. Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače
3. Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty
5. Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru
6. Přepínání a vzorkování signálů
7. Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky
8. Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
9. Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum
10. Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza
11. Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce
12. Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce
13. Projekt - řešení digitalizace signálu
14. Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet
Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.

Literatura:

1. Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha, 2004, ISBN 80-01-02966-2
2. Pallas Areny, Webster: Sensor and signal conditioning. John Wiley Sons, 2001, ISBN 0-471-3323-1
3. Ripka, Tipek (ed): Modern Sensors Handbook, ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy PO 1


Stránka vytvořena 20.11.2018 17:48:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.