Popis předmětu - A8M38MS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M38MS Moderní senzory Rozsah výuky:2+2L
Garanti:Platil A. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Platil A., Ripka P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Přehled základních znalostí o senzorech a doplnění o poznatky nutné pro vývoj senzorů a návrh senzorických systémů. Náplň předmětu odráží jak perspektivní principy senzorů, tak i metody komplexního zpracování výstupních signálů senzorů. Senzory a senzorové systémy jsou ukázány v konkrétních aplikacích, návrhové postupy na příkladových studiích. Cvičení jsou v první části zaměřena na komplexní měření parametrů senzorů, ve druhé pak na samostatný návrh metodou FEM a jeho experimentální ověření.

Osnovy přednášek:

1. Principy fyzikálních senzorů: senzory polohy a odvozených veličin
2. Principy fyzikálních senzorů: senzory síly a tlaku, průtoku a hladiny
3. Principy fyzikálních senzorů: senzory teploty, sensory ionizujícího záření
4. Principy fyzikálních senzorů: senzory magnetického pole, elektrického proudu a napětí
5. Principy fyzikálních senzorů: chemické senzory a biosenzory.
6. Materiály pro senzory a jejich měření.
7. Metody snižování nejistot. Příklady testovacích metod. Inteligentní sensory.
7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.
8. Senzorové sítě a senzorová pole.
9. Zobrazovací metody v lékařské a technické diagnostice.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.
12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.
13. Použití senzorů v geofyzice a archeologii.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
2. Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006)
3. Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook. ISTE 2007, ISBN 978-1-905209-66-8

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy PO 2


Stránka vytvořena 20.11.2018 17:48:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.