Popis předmětu - A0B04JAP2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04JAP2 Japonština 2 Rozsah výuky:2C
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:*

Anotace:

Kurz je určen především pro absolventy základního kurzu japonského jazyka, ale také pro samouky se znalostmi odpovídajícími počáteční úrovni kurzu. V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Cíle studia:

Umožnit studentům prohloubit doposud získané znalosti o jazyce, kultuře a tradicích Japonska.

Obsah:

V rámci tohoto předmětu si studenti prohloubí svoje znalosti japonského jazyka získaného v předchozím kurzu a po jeho absolvování by měli být schopni složit jazykovou zkoušku JLPT N5. Hlavní důraz je kladen na základní komunikaci v běžných společenských situacích. V průběhu kurzu se naučí aktivně prvních sto japonských znaků.

Osnovy přednášek:

Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika 2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů 3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách 4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.) 5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy. 6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky, 7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy 8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo 9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem) 10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině) 11 Lekce 13 - Minna no nihongo 12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení 13 Lekce 14 - Minna no nihongo 14 Závěrečné opakování probrané látky

Osnovy cvičení:

1 Opakování probrané látky z minulých kurzů- hiragana, katakana, základní gramatika 2 Opakování skloňování dvou typů japonských adjektiv. Opakování jednoduchých dialogů 3 Systém japonských číslovek a numerativů, jejich užití ve větách 4 Opakování probraných znaků, prohlubování slovní zásoby (zvířata, části těla atd.) 5 Nové znaky (učebnice Kanji master), čtení jednoduchých textů, náslechy. 6 Spojovací forma japonských sloves (te-forma, přechodníky), znaky, 7 Opakování komparativu a superlativu, trénink použití te-formy ve větách, průběhové časy 8 Náslechy, nové znaky, čtení textů, lekce 11 - Minna no nihongo 9 Lekce 12 - Minna no nihongo (důraz na náslechy a slovní zásobu, gramatika byla probrána předem) 10 Vyjádření přání (přací tvary v japonštině) 11 Lekce 13 - Minna no nihongo 12 Další výrazy tvořené te- tvary, náslechy, čtení 13 Lekce 14 - Minna no nihongo 14 Závěrečné opakování probrané látky

Literatura:

Banno, Eri at al. Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese. Tokio: Japan Times ,2011.

Požadavky:

Znalosti japonského jazyka, které jsou obsahem předmětu A0B04JAP, tj. aktivní znalost obou slabičných abeced, základní charakteristiky japonské věty a slovní zásoba na úrovni minimálně prvních tří lekcí učebnice Minna no Nihongo I.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP2 http://jazyky.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

prohloubí, znalosti, japonského jazyka, Minna no nihongo

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI1 Počítačové systémy V
BPOI_BO Před zařazením do oboru V
BPOI3 Softwarové systémy V
BPOI2 Informatika a počítačové vědy V
BPKYR1 Robotika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V
BPOES Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.