Popis předmětu - BBAP15

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis Rozsah výuky:15s
Garanti:  Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:15 Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

http://dce.fel.cvut.cz/studium/bakalarska-prace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 6
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 6
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 6
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 6
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 6
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 6


Stránka vytvořena 21.1.2020 12:50:52, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.