Popis předmětu - B6B16PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B16PRO Semestrální projekt Rozsah výuky:2s
Garanti:  Role:  Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících s studovaným oborem, která vypíší oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A7B16PRO

Cíle studia:

Ověřit obhajitelnost tématu.

Obsah:

Student vypracuje písemnou zprávu v rozsahu cca 20 - 25 stran a odevzdá vytištěné do určeného termínu na sekretariát katedry K13116.

Osnovy přednášek:

V listopadu kontrolní den, v prvním týdnu zkouškového období prezentace projektu.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doporučené vedoucím projektu.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=view&id=648&Itemid=250

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 28.2.2020 17:50:12, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.