Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - BE5B33PRG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE5B33PRG Programming Essentials Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Svoboda T. Role:P Jazyk výuky:EN
Vyučující:Reinštein M. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

The course focuses on understanding and mastering basic design principles of algorithms. It develops data abstraction coupled with the essential programming patterns. The emphasis is on creating readable and reusable programs.

Osnovy přednášek:

Introduction and course organization, evolution of programming languages. Algorithm design, the way of writing, flowcharts. Structure of a computer program. Problem decomposition. Variables, expressions, basic data types and their representation. Type conversions. Functions, pure and modifiers. Branching and loops, if-then-else, case, for, while. Data structures, arrays, strings. Pointers.
I/ O operations, reading and writing text and binary files.
Programming styles, coding conventions, estimating complexity of the implementation, asymptotic notation. Advanced data structures - structs, hash arrays. Debugging and testing. Making code human readable and programs reusable. Overview of programming languages variety.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Allen Downey. Think Python, How to Think Like a Computer Scientist. Green Tea Press, 2009 http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/literature

Požadavky:

None. Only basic computer skills like editing ascii files.

Poznámka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/start

Webová stránka:

http://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be5b33prg/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEECS Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 20.3.2018 15:47:26, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.