Popis předmětu - A0B04B11

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04B11 Anglický jazyk B1-1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:0 Semestr:Z

Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B04A1Z

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A1Z

Obsah:

První část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Week 1 Introduction, General Information on Studies, Libraries Czech Technical University, Listening G - General Revision (Verbs, Nouns, Word Order, Questions etc.) Week 2 History of Video and Computer Games, Listening G - Past Simple, Past Continuous Week 3 Measurements and Conversions, Listening G - Direct and Indirect Questions Week 4 Computers G - Adjectives and Adverbs Week 5 Revision for the Midterm Test G - Past Simple x Present Perfect Simple / Continuous Week 6 Midterm Test (30-40 min) Midterm Test Correction G - Phrasal Verbs Week 7 Robotics, Listening G - Modals Week 8 Lasers G - Tenses Expressing the Future Week 9 Energy G - Time Clauses Week 10 Tracking G - Countables and Uncountables G - Gerunds and Infinitives after Need/Used Week 11 Revision for the Final Test Week 12 Final Term Test (90 min) Week 13 Reserve Class Week 14 Final Test Checking, Credits

Literatura:

[1] Soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Požadavky:

Poznámka:

zápočtové testy na 70 %

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04B11

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V


Stránka vytvořena 24.5.2018 12:47:46, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.