Popis předmětu - A0B04B12

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04B12 Anglický jazyk B1-2 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:0 Semestr:L

Anotace:

Cílem je prohloubení a rozšíření základních znalostí obecné angličtiny a zvládnutí základů odborného jazyka, práce s textem, rozšíření slovní zásoby, porozumění mluvené angličtině.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A1L

Obsah:

Druhá část dvoudílného kurzu, který studentovi umožňuje dostat se na úroveň státní maturity B1 SERR, se kterou se počítá při jeho nástupu do studia.

Osnovy přednášek:

Week 1 Introduction, General Information Revision: text CTU from the winter semester G - Forms Expressing Future Week 2 E - commerce G - 1st and 2nd conditional with modals HW: Advantages and Disadvantages of E-commerce Revision: mathematical expressions Week 3 Gulf Of Mexico Oil Spill G - Passive in all tenses HW: Summary Week 4 Green IT G - Verbs with suffix -ise /-ize HW: Technical Process Description (passive voice) Week 5 Revision for the Midterm Test G - Present Perf. Continuous Week 6 Midterm Test (35-45 min) Midterm Test Correction Week 7 Waste Recycling Plant G - Phrasal verbs with on and off (they are included in TT4) G - Reported speech + Sequence of tenses Week 8 Writing a C.V. - requirements, Cover Letter (teacher's own materials) G - Reported speech + Sequence of tenses (continued) HW: Cover Letter and CV Week 9 Geothermal Energy G - Relative Clauses defining and non-defining Week 10 Telecommunications G - Modals and Adverbs, Expressing probability, possibility and necessity Week 11 G - Remaining exercises from the grammar packet Deadline for Cover Letter and CV Week 12 Final Term Test (90 min) Week 13 Final Test Checking, Credits Week 14 Reserve Class ___________________________________________________ ***NOTE: Teachers are invited to supplement or omit any exercises and assignments according to their group level. Requirements for "zápočet":A student is due to write two tests and get 70% of total points at minimum for each. A student is supposed to work actively during classes and work independently on home assignments. Requirements will be specified by each teacher during the first class of the term.

Osnovy cvičení:

Literatura:

[1] soubor materiálů K 13104 na serveru - http://jazyky.feld.cvut.cz

Požadavky:

Poznámka:

zápočtové testy na 70%

Webová stránka:

https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04B12/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME1 Komunikační technika V


Stránka vytvořena 20.7.2018 07:47:44, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.