Popis předmětu - A0B04B21

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04B21 Anglický jazyk B2-1 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:3 Semestr:Z

Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A2Z

Obsah:

První část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

Osnovy přednášek:

Course Introduction, Credit Requirements CAE Academic Orientation (Critical Thinking, Plagiarism, Academic Vocabulary) AV Units 1-4 CAE UNIT 1: Reading Week 2 CAE UNIT 1: Listening and Speaking CAE UNIT 1: Grammar and Vocabulary AV Units 5,6 Week 3 CAE UNIT 1: Writing AV Units 39,44 Week 4 Reading - Robotics (web materials) Grammar-questions (web materials) Week 5 CAE UNIT 2: Writing, Grammar, Vocabulary AV Unit 36 Revision Week 6 Midterm Test Week 7 Writing Grammar-Modal verbs ( web materials) Week 8 CAE UNIT 3: Listening and Speaking CAE UNIT 3: Reading - Pictograms and Ideograms Week 9 CAE UNIT 3: Writing CAE UNIT 3: Grammar and Vocabulary Week 10 CAE UNIT 4: Listening and Speaking Reading - Identity Theft (web materials) Week 11 CAE UNIT 4: Writing CAE UNIT 4: Grammar and Vocabulary AV UNIT 50 Week 12 Final test Week 13 Spare week Week 14 Credits

Osnovy cvičení:

Literatura:

Materials:
1. Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.
2. Technical texts and other materials on the department's web site http://jazyky.fel.cvut.cz

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04B21

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME2 Multimediální technika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V


Stránka vytvořena 22.5.2018 09:47:33, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.