Popis předmětu - A0B04B22

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04B22 Anglický jazyk B2-2 Rozsah výuky:2s
Garanti:Saláková D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:3 Semestr:Z,L

Anotace:

Kurz je vhodný pro studenty s dostatečnou znalostí jazyka dle osnov pro střední všeobecné školy. Kurz je zaměřen na odborný jazyk a procvičování obtížných gramatických jevů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD0B04A2L

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A0B04A2L

Obsah:

Druhá část dvoudílného přípravného kurzu na povinné přezkoušení B2 SERR.

Osnovy přednášek:

How to make a good presentation CAE UNIT 7: listening, speaking AV unit 40 CAE UNIT 5: reading, listening, speaking AV unit 15 CAE UNIT 5: writing, grammar Singular, plural, collective nouns Uncountable nouns CAE UNIT 6: reading Grammar-ing/to inf AV unit 14 CAE UNIT 6: listening, speaking, grammar vocabulary MIDTERM TEST Test evaluation Reading: A day in life of an intelligent building AV unit 25, 26 CAE UNIT 7: grammar, writing Defining, non-defining relative clauses CAE UNIT 8: reading, listening, speaking AV unit 27 Reading: Singularity Grammar: passive CAE UNIT 8: writing, grammar, vocabulary FINAL TERM TEST Test evaluation Presentations Credits

Osnovy cvičení:

Literatura:

Materials:
1. Hewings M. Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book, Upper Intermediate. Cambridge University Press 2012.
2. Dave Wills. Collin Cobuild Student's book, Self-study edition, HarperCollins Publishers 1995.
3. Michael McCarthy, Felicity O´Dell: Academic vocabulary in use, Cambridge University Press 2008.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04B22

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika V
BPKYR_BO Před zařazením do oboru V
BPKYR1 Robotika V
BPKYR3 Systémy a řízení V
BPEEM2 Elektrotechnika a management V
BPEEM_BO Před zařazením do oboru V
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika V
BPKME4 Síťové a informační technologie V
BPKME5 Komunikace a elektronika V
BPKME_BO Před zařazením do oboru V
BPKME3 Aplikovaná elektronika V
BPKME1 Komunikační technika V
BPKME2 Multimediální technika V


Stránka vytvořena 17.8.2018 17:47:50, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.