Popis předmětu - A0B04B2Z

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška Rozsah výuky:0s
Garanti:Osob je mnoho Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:Jennings P., Péterová P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:0 Semestr:Z,L

Anotace:

Závěrečná zkouška v modulu Angličtiny, která odpovídá certifikované mezinárodní zkoušce; student se známkou A nebo B získá potvrzení o dosažení úrovně B2 SERR, jež potřebuje pro výjezd na zahraniční stáž.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Literatura: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student?s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press. Další materiály: http://jazyky.fel.cvut.cz (web katedry jazyků) Doporučená literatura ke gramatice: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP Collins Cobuild English Grammar

Požadavky:

A0B04B2Z, B0B04B2Z, B6B04B2Z - Requirements for the Examination in English - Advanced Level (B2) B2 Common European Framework: Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options. Grammar and Vocabulary: word families, verb-noun collocations, complex noun phrases, countable and uncountable nouns, prefixes, it-clauses, reporting verbs, questions, modal verbs, conjunctions and sentence connectors, articles, prepositions, wh-noun clauses, relative clauses, if-clauses, passive voice, past perfect, -ing nouns Listening: picking up information, transferring information Reading: A technical text is presented. Students are required to show understanding the concept and vocabularies. Writing: Emphasis is put on the expression of ideas in the independent writing of paragraphs and short essays. Students should be able to present a short basic argument in written English. The written exam is made up of materials directly from, and based on, the grammar, vocabulary, themes / topics, etc. found in the course book as well as any technical texts and other materials listed for the course on the department's website: http://feld.jazyky.cvut.cz The exam has a similar format to that of the Cambridge FCE exam, and students will be assessed on their abilities in the following skills: .Listening (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Reading (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Grammar & Vocabulary (types of tasks: gapfil - multiple choice - True / False - comprehension questions) .Writing (types of tasks: sentence revision / free writing [essay, formal letter, etc.]) Oral Skills: Students are supposed to use the language independently and effectively in all situations giving their own opinions and defending their ideas and beliefs. A mixture of research and development, career oriented and general topics is presented. Literature: Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English: An Integrated skills course for EAP. Student's Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press. Other materials: http://jazyky.feld.cvut.cz Recommended Grammar Books: Murphy, R.: English Grammar in Use, CUP Collins Cobuild English Grammar Examination: The examination consists of two parts:
a) Written test - based on grammar and lexicology, NOT TAKEN by the students whose success rate in both the summer semester tests (Midterm and Final) is above 80% in the same term when the exam is taken by the s tudent. The written test is followed by the oral part.
b) Oral part - reading a technical text with understanding (study reading techniques - skimming and scanning, comprehension and discussion questions based on the text, translation), oral interaction, comprehending the content of the spoken message.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04B2Z

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEM2 Elektrotechnika a management P
BKEEM_BO Před zařazením do oboru P
BKEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P
BPSTMWM Web a multimedia P
BPSTMMI Manažerská informatika P
BPSTMSI Softwarové inženýrství P
BPSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P
BPSTM_BO Před zařazením do oboru P
BKSTMIS Inteligentní systémy (bakalářský, dobíhající pro nástupní ročníky před 2013) P
BKSTM_BO Před zařazením do oboru P
BKSTMMI Manažerská informatika P
BKSTMSI Softwarové inženýrství P
BKSTMWM Web a multimedia P
BPEEM1 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM_BO Před zařazením do oboru P
BPEEM2 Elektrotechnika a management P
BPOES Před zařazením do oboru P
BKKYR2 Senzory a přístrojová technika P
BKKYR1 Robotika P
BKKYR_BO Před zařazením do oboru P
BPKYR_BO Před zařazením do oboru P
BPKYR3 Systémy a řízení P
BPKYR2 Senzory a přístrojová technika P
BPKYR1 Robotika P
BPOI3 Softwarové systémy P
BPOI2 Informatika a počítačové vědy P
BPOI1 Počítačové systémy P
BPOI_BO Před zařazením do oboru P
BPKME1 Komunikační technika P
BPKME5 Komunikace a elektronika P
BPKME_BO Před zařazením do oboru P
BPKME4 Síťové a informační technologie P
BPKME3 Aplikovaná elektronika P
BPKME2 Multimediální technika P
BKKME_BO Před zařazením do oboru P
BKKME5 Komunikace a elektronika P
BKKME3 Aplikovaná elektronika P
BKKME2 Multimediální technika P
BKKME1 Komunikační technika P
BKKME4 Síťové a informační technologie P


Stránka vytvořena 21.6.2018 15:47:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.