Popis předmětu - BD6B36PRO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD6B36PRO Semestrální projekt Rozsah výuky:2s
Garanti: Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující: Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13136 Kreditů:6 Semestr:L,Z

Anotace:

Samostatná nebo týmová práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Téma projektu může mít i úzkou souvislost s návaznou bakalářskou prací. Bližší pokyny k zadání a vypracování řešení projektu naleznete na stránkách vybrané katedry. Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Cíle studia:

Umění pracovat samostatně nebo v týmu na určitém projektu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36pro http://sit.fel.cvut.cz/informace-k-uspesnemu-ukonceni-studia/

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.