Popis předmětu - B0B15PES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B15PES Provoz elektroenergetických soustav
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s vybranými tématy týkající se přenosových a rozvodných soustav, zejména s řešením ustálených stavů sítí, jejich doprovodnými technickými aspekty a možnostmi tyto stavy řídit. Dále se předmět věnuje chování synchronních generátorů v různých provozních stavech.

Osnovy přednášek:

1. Energetická legislativa
2. Způsoby provozování sítí vvn, vn, nn
3. Regulace napětí a odběru v distribučních soustavách
4. Kompenzované sítě vn
5. Odporníkové sítě vn
6. Kodex přenosové soustavy, provozování elektrárenských bloků
7. Podpůrné služby (principy, zálohy, certifikace)
8. Rozvoj, bezpečnost a kvalita provozu přenosové soustavy
9. Zařízení a standardy přenosové soustavy
10. Kodex distribuční soustavy, spolehlivost a kvalita dodávek
11. Provoz zdrojů připojených do distribuční soustavy
12. Rozptýlená výroba elektrické energie
13. Nové trendy v provozu soustav
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Pravidla provozování přenosové soustavy Pravidla provozování distribučních soustav Toman, P. a kol.: Provoz distribučních soustav. Praha: ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04935-8 www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.