Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - B0M15VNZ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví Rozsah výuky:2+2L
Garanti:  Role:  Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s metrologickým systémem a zkušebními postupy v oblasti techniky vysokých napětí. Dále seznamuje s moderními diagnostickými metodami, které se aplikují v elektroenergetických systémech. Předmět také otevírá problematiku vyhodnocování a interpretace výsledků získaných při aplikaci diagnostických metod a vysokonapěťových zkoušek.

Osnovy přednášek:

1. Metrologický systém a zkušebnictví.
2. Zkušebny a laboratoře vysokých napětí.
3. Izolační systémy a jejich vlastnosti.
4. Stárnutí izolačních systémů, druhy el. namáhání a pochody při přeskoku a průrazu.
5. Napěťové zkoušky a jejich vyhodnocování.
6. Technická diagnostika, diagnostické systémy.
7. Diagnostika elektrických strojů točivých a netočivých.
8. Diagnostika kabelů.
9. Diagnostika svodičů přepětí a výkonových vypínačů.
10. Metody pro rozbory izolačních olejů.
11. Speciální neelektrické diagnostické metody.
12. Vyhodnocování a interpretace výsledků diagnostických metod.
13. Monitorovací systémy.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Veverka, A.: Technika vysokých napětí, SNTL/ALFA, Praha, 1982 Kuffel, E., Zaengl, W. S.: High Voltage Engineering Fundamentals, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2000 Mentlík .V a kol.: Diagnostika elektrických zařízení, BEN, 2008 www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 22.2.2018 17:47:00, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.