Popis předmětu - BD1M15IAP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M15IAP Inženýrské aplikace
Role:P Rozsah výuky:14KP+6KC
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:5
Cvičící:Kyncl J. Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Osnovy přednášek:

1. Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky
2. Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů
3. Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů, lineární transformace
4. Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod
5. Užití optimalizačních metod pro návrh silnoproudých zařízení
6. Přeurčení soustavy lin. rovnic, interpolace, regrese
7. Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady
8. Numerická kvadratura (příklad určení energie z časové závislosti výkonu, základní numer. metody řešení ODE)
9. Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi, jejich určující podmínky (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice
10. Slabá řešení PDE, Galerkinova metoda, použití FEM
11. Statistika a pravděpodobnost v technických úlohách
12. Výpočet spolehlivostí základních technických uspořádání
13. Vzájemné převody různých typů úloh, často používané proklady funkcí
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

DETTMAN, J. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha: Academia, 1970, 355 s. JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3356-2. JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Integrální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3357-0. OLŠÁK, Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Vyd. 1. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-800-1037-751. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM2_2018 Elektroenergetika P 1
MKEEM1_2018 Elektrické pohony P 1
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky P 1
MKEEM3_2018 Technologické systémy P 1
MKEEM1_2016 Technologické systémy P 1
MKEEM3_2016 Elektroenergetika P 1
MKEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony P 1


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.