Popis předmětu - BD2B15UEL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD2B15UEL Úvod do elektrotechniky
Role:  Rozsah výuky:14+6L
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:4
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět rozšiřuje znalosti studentů o témata ze silnoproudé techniky. Dává studentům základní přehled z oblasti řetězce výroba, přenos, rozvod a užití elektrické energie, seznamuje s principy elektrických strojů a také rozšiřuje znalosti o oblast materiálů pro elektrotechnické obory.

Osnovy přednášek:

1. Základní pojmy teoretické elektrotechniky
2. Struktura elektroenergetického odvětví
3. Přenosové a rozvodné soustavy
4. Elektrárny jaderné, tepelné, plynové
5. Obnovitelné zdroje elektrické energie
6. Jištění a ochrana elektrických zařízení, stykače, relé
7. Základy světelné techniky a osvětlování
8. Stejnosměrné stroje
9. Střídavé stroje
10. Materiály v elektrotechnice 1
11. Materiály v elektrotechnice 2
12. Fotovoltaické zdroje a systémy
13. Elektrochemické zdroje
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

El-Hawary, M. E. Introduction to electrical power systems [online]. New York: Wiley, 2008. IEEE Press series on power engineering [cit. 2013-02-08]. Dostupné z: <http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470411377>;. ISBN 978-0-470-41137-7. Doležal J., Bouček S., Šťastný J.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT, Praha, 2011 Mastný, P. a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, ČVUT, Praha, 2011 www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.