Popis předmětu - BE0M15DSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE0M15DSE Dynamics and Reliability of Electrical Power Systems Rozsah výuky:2+2s
Garanti:  Role:  Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13115 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s modelováním prvků v ES pro účely simulací dynamických a přechodných dějů. Probrány jsou jevy týkající se regulací systémových veličin, stability provozu sítí a mimořádných stavů v ES. Rovněž jsou studenti seznámeni s oblastí spolehlivosti a údržby sítí.

Osnovy přednášek:

1. Modelování prvků ES
2. Systémové modelování
3. Odhad stavů a parametrů
4. Základní řídicí algoritmy v ES
5. Dynamika a regulace P-f
6. Dynamika a regulace Q-U 7.Predikce zátěže a Unit commitment
8. Stabilita systému
9. Systémy WAMPaC
10. Systémové automatiky a ochrany
11. Havarijní stavy a jejich řešení, nouzové zásobování elektrickou energií
12. Spolehlivost prvků v elektroenergetice
13. Systémová spolehlivost a údržba
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Tlustý, J. a kol.: Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04939-2. Tůma, J. a kol.: Security, quality and reliability of electrical energy. Praha, 2007, ISBN 978-80-239-9056-0. Machowski, J., Bialek, J.W., Rumby, J.R.: Power system dynamics. Wiley, 2008, ISBN 978-0-470-72558-0. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 16.7.2018 15:47:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.