Popis předmětu - B2B37AVT

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B37AVT Audiovizuální technika Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Páta P. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Husník L., Klíma M., Páta P. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13137 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět je věnován základům multimediální techniky (audio a video) a zabývá se základy audio a video (zvuk a obraz) snímání, zpracování signálu, vysílání a distribuce, záznamu a reprodukce včetně fyziologie slyšení a vidění ve formě širokého přehledu těchto problémů. Poskytuje základní informace pro pochopení hlavních principů a systémových řešení v této oblasti.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy audiovizuální techniky. Především se zaměřením na získávání, zpracování, přenos a distribuce obrazu a zvuku. Zvláštní zřetel je kladen na pochopení fyziologických vlastností vidění a slyšení a jejich uplatnění v audiovizualní technice.

Osnovy přednášek:

1. Fyziologie a anatomie vidění, psychovizuální aspekty vidění
2. Fyziologie a anatomie slyšení, psychoakustické aspekty slyšení
3. Metody předzpracování obrazové informace
4. Elektroakustické měniče
5. Metody zdrojového kódování zvuku
6. Záznam a zpracování zvuku
7. Snímání a reprodukce obrazu, 3D reprodukce
8. Základy prostorové akustiky
9. Snímání zvuku, ozvučování
10. Zdrojové kódování obrazové informace
11, Přenosové video systémy, televize, IPTV
12. Základní měřicí metody v akustice
13. Aplikovaná obrazová technika, záznam video
14. Digitální fotografie, desktop polygrafie, holografie

Osnovy cvičení:

1. Fyziologické vlastnosti vidění - stanovení základních parametrů vizuálního vnímání
2. Multimediální signály - měření na typických rozhraních (např. SCART, HDMI)
3. Základní vlastnosti analogové a digitálních soustav BTV
4. Komprese obrazu - počítačová simulace a subjektivní vyhodnocení metod
5. Digitální fotoaparát - měření parametrů, rozšíření dynamického rozsahu (HDR), vyvážení bílé
6. Obrazové displeje - měření základních parametrů, převodní charakteristika
7. Řešení zvukového pole
8. Základní problémy akustiky - výpočetní metody řešení kmitajících struktur
9. Měření směrových charakteristik snímačů, činitel a index směrovosti, výkon
10. Vlastnosti sluchového systému, poslechové testy, principy vyhodnocení
11. Měření impedance reproduktoru v uzavřené a basreflexové ozvučnici
12. Návrh a měření reproduktorových výhybek a reproduktorových soustav
13. Záznamová média - kompaktní disk, magnetický pásek, DVD, MD
14. Test

Literatura:

1. Klíma, M., Bernas, M., Hozman, J., Dvořák, P.: Zpracování obrazové informace. Skripta ČVUT, Praha
1996. 2. Gonzales, R. C. Digital image processing, Upper Saddle River : Pearson, 2002.
3. Bovik, A. Handbook of Image and Video Processing, Elsevier Academic Press, New York, 2005.
4. Vít, V. Televizní technika - přenosové barevné soustavy. Praha: BEN-Technická literatura, 1997.
5. Saleh, B.E.A., Teich, M.C.: Základy fotoniky. (4 svazky), Matfyzpress, Praha 1994-1996.
6. Borwick, J.: Loudspeaker and Headphone Handbook, Focal Press, 1997, ISBN: 0240513711

Požadavky:

Znalost základů matematiky, fyziky.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B37AVT

Klíčová slova:

Multimediální technika, zvuk, obraz, fotografie.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 4


Stránka vytvořena 20.9.2019 17:51:34, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.