Popis předmětu - B2B32PPS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2B32PPS Plánování a provozování sítí
Role:P, PV Rozsah výuky:2P + 2C
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Brabec Z., Vodrážka J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Brabec Z., Vodrážka J. Kreditů:4
Cvičící:Brabec Z., Holeček J., Vodrážka J. Semestr:L

Anotace:

Předmět doplňuje znalosti získané v předchozím studiu o problematiku plánování, projektování, výstavby a provozování telekomunikačních sítí. Znalosti telekomunikačních systémů jsou rozvíjeny v modelových úlohách zaměřených na návrh vybraných částí telekomunikační sítě. Zvláštní pozornost je věnována jednak legislativním, jednak podnikatelským aspektům telekomunikací.

Osnovy přednášek:

1. Úvod. Definice základních pojmů. Vývoj telekomunikací.
2. Liberalizace telekomunikačního trhu
3. Telekomunikační legislativa - státní správa v telekomunikacích.
4. Telekomunikační legislativa - regulace v telekomunikacích.
5. Telekomunikační legislativa - normalizace v telekomunikacích.
6. Telekomunikační služby.
7. Trh telekomunikačních služeb.
8. Řízení telekomunikačních sítí a služeb.
9. Vybrané procesní rámce
10. Plánování telekomunikačních sítí - plány přenosových parametrů.
11. Návrh telekomunikačních sítí - optimalizace topologie a matice provozních zájmů
12. Základy dimenzování sítí. Zajištění kvalitativních parametrů (QoS, SLA).
13. Podnikatelské plánování telekomunikačního provozovatele.
14. Aktuální otázky. Závěr.

Osnovy cvičení:

1. Úvod. Organizační záležitosti. Zadání prezentace.
2. Kalkulace návratnosti investic do telekomunikačních zařízení.
3. Řízení změn v telekomunikacích.
4. Struktura a aktivity tlk provozovatele
5. Odborná exkurze
6. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace I.
7. Ohodnocení významné světové telekomunikační společnosti. Prezentace II.
8. Procesní řízení - úvod do problematiky
9. Modelování podnikových procesů
10. ITIL Incident Management / Problem Management
11. ITIL Change Management
12. Projekční činnost v telekomunikacích I.
13. Projekční činnost v telekomunikacích II.
14. Rezervní cvičení. Zápočet.

Literatura:

[1] Green, H.J.: The Irwin Handbook of Telecommunications. 5. vyd. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2006. 768 s. ISBN 0-07-145222-2
[2] Schoening, H.M.: Business Management of Telecommunications. 1. vyd. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2005. 683 s. ISBN: 0-13-098388-8
[3] Jones, N.V.: Telecommunications Management. 1. vyd. College Station, TX, USA: Virtualbookworm.com Publishing, 2004. 300 s. ISBN 1-58939-619-7

Požadavky:

Znalost obsahu předmětů Datové sítě a Telekomunikační systémy a sítě

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Telekomunikace -Telekomunikační síť - Plánování - Návrh - Provozování - Telekomunikační služba - Podnikání - Legislativa - Telekomunikační zařízení - Infrastruktura podniku

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEK_2018 Před zařazením do oboru PV 6
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.