Popis předmětu - B2M32PRS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32PRS Přístupové sítě
Role:PV, V Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Předmět pokrývá oblast vysokorychlostního přenosu informace v přístupové úrovni sítě s důrazem na využití optických přenosových médií v návaznosti na metalická vedení (FTTx). V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Cíle studia:

V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Osnovy přednášek:

1. Dělení přístupových sítí. Sítě NGA. Komunikační požadavky a protokoly.
2. Topologie a architektury přístupových sítí. Otevřené přístupové sítě.
3. Vlastnosti metalického přenosového prostředí, modelování parametrů telekomunikačních vedení.
4. Konstrukce a výroba metalických kabelů, přeslechy a jejich modelování.
5. Uspořádání účastnických přípojek. Typy přípojek, použité modulace a kódování.
6. Informační propustnost digitálních účastnických přípojek. Rozbor omezení pro praxi.
7. Modemy VDSL2, frekvenční pásma, modulační metody a potlačování přeslechů.
8. Přípojky G.fast, další rozšiřování propustnosti.
9. Optické přístupové sítě, topologie sítě, varianty FTTx, přenos typu bod-bod.
10. Pasivní optické sítě, sdílení přenosového média, varianty a dosahované přenosové rychlosti.
11. Optické přístupové sítě s rychlostí 10 Gbit/s a vyšší, využití vlnového multiplexu.
12. Optimalizace topologie a dimenzování přístupových sítí. Útlumová bilance.
13. Přenos dat v sítích kabelové televize. Topologie, varianty, dosažitelné parametry.
14. Využití energetických vedení pro přenos dat, systémy PLC a BPL.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři.
2. Kalkulace teoretické informační propustnosti.
3. Kalkulace útlumové bilance.
4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.
5. Úloha A - měření na vedeních.
6. Úloha B - měření na přípojce VDSL2.
7. Úloha C - měření v pasivní optické síti.
8. Úloha D - měření v síti kabelové televize.
9. Úloha E - analýza propustnosti a parametrů datového toku.
10. Zadání samostatného projektu.
11. Řešení projektu.
12. Konzultace k projektu.
13. Prezentace a hodnocení projektu
14. Náhradní cvičení, zápočet.

Literatura:

Lafata, P. - Vodrážka, J.: Optické přístupové sítě a přípojky FTTx.. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2014. ISBN 978-80-01-05463-5 Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-03386-4 Keiser, G.: FTTX Concepts and Applications, Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-70420-1 Kazovsky, L. G. - Cheng, N. - Shaw, W. - Gutierrez, D. - Wong, S.: Broadband Optical Access Networks. Wiley. 2011. ISBN 978-0-470-18235-2

Požadavky:

Obecné znalosti z oblasti Telekomunikačních sítí, např. v rozsahu předmětu Telekomunikační systémy a sítě. Vítaná je znalost vlastností optických vláken a přenosu signálů v optických sítích.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Přístupové sítě; xDSL; FTTx; NGA; PON; optická vlákna; metalická vedení

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK3_2016 Elektronika V
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů V
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika V
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě PV 1


Stránka vytvořena 10.7.2020 14:50:20, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.