Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - B3B35LAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B35LAR Laboratoře aplikované elektroniky a řízení Rozsah výuky:0p+4l
Garanti:Burget P. Role:PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Burget P. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Tématem laboratorního kurzu bude naučit studenty přitažlivou formou na vývoji malého robotického článkovce (robot skládající se ze samostatně funkčních článků), jak probíhá kompletní vývojový cyklus produktu od zadání až po test. Úkolem studentů bude pracovat ve skupince po 5 až 7 studentech a dle zadání vyvinout jeden článek robota tak, aby byl schopen samostatně vykonávat jednoduché pohyby nohou. Jednotlivé články se posléze propojí a budou muset vzájemně koordinovat svůj pohyb, aby se tak pohyboval celý článkovec. Každý článek musí být navíc schopen při odpojení jiného článku samostatně převzít řízení celého článkovce tj. i dalších modulů.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Studenti si během kurzu vyzkouší: Analýzu zadání a tvorbu specifikace Návrh a sestavení vlastního HW od schématu až po funkční procesorovou desku: - Obvod analogového řízení servo motorů včetně zpětné vazby ?force feedback? - Obvod procesorového řízení s připojením na sběrnici - Autonomní bateriové napájení Návrh a tvorbu algoritmů řízení a jejich implementaci v SW pro: - řízení motoru a zpětné vazby - řízení pohybu samotného článku (3 serva) - řízení celého článkovce koordinací jednotlivých článků propojených sběrnicí - komunikaci po sběrnici a řízení článků navzájem - komunikaci článku s nadřazeným SW na PC pro konfiguraci a diagnostiku Integraci HW a SW - Návrh testů (Test design description) a samotné testování Předvedení funkčního robotického článku a jeho funkci ve článkovci jako celku Koordinaci vývojové práce ve skupině, jeden člen skupiny bude mít dílčí roli koordinátora Koordinaci skupin navzájem během vývoje k dosažení řízení všech článků společně Složení skupin Předpokládaná velikost skupiny je 5-7 studentů (předběžně, nutné ověřit a doladit během prvního běhu kurzu) - 2 studenti (SW + dokumentace) - 1-2 studenti (HW + dokumentace) - 1-2 studenti (Tester + dokumentace) - dílčí role koordinátora ve skupině a navenek (nebude to samostatná role ve skupině, aby i koordinátor musel přispět po technické stránce) Forma zápočtu Hodnocení provedení výsledné práce bude zahrnovat: - Kvalitu dokumentace (specifikace atd.) - Provedení samotného HW - Provedení a kvalitu SW a řídicích algoritmů - Formu a provedení testů - Závěrečné předvedení samostatně funkčního článku - Spolupráci a funkčnost článku v celém článkovci Na závěr může proběhnout soutěž článkovců při plnění úkolů, přičemž se bude měnit článek odpovídající za řízení celého článkovce. V případě většího počtu skupin možnost soutěž rozšířit o plnění úkolů na čas nebo přesnost pohybu atd.

Literatura:

Všechen potřebný hardware a další materiály a pomůcky dostanou studenti zdarma (předjednaným darem od průmyslových firem)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru PV 4


Stránka vytvořena 12.12.2017 12:48:10, semestry: L/2016-7, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.