Popis předmětu - B3M35SDU

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M35SDU Systémy diskrétních událostí Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:Burget P. Role:PO,PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Burget P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13135 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem tohoto kurzu je představení formální definice a modelování systémů diskrétních událostí. Studenti se naučí rozumět a používat několik způsobů modelování systémů a ověřování jejich vlastností. Nabyté znalosti si prakticky ověří na příkladech ze skutečných (většinou průmyslových) aplikací.

Osnovy přednášek:

1. Systémy diskrétních událostí, jejich modely a základní vlastnosti.
2. Paralelní kompozice automatů, pozorovatel stavů.
3. Supervizorové řízení diskrétních systémů.
4. Realizace a návrh supervizorového řízení.
5. Řiditelnost, pozorovatelnost, blokování stavů.
6. Petriho sítě jako další způsob popisu systémů diskrétních událostí.
7. Časované a stochastické automaty a Petriho sítě.
8. (max,plus) algebra.
9. Komunikační systémy jako systémy diskrétních událostí.
10. Modelování, analýza vlastností komunikačních systémů.
11. Výrobní systémy jako systémy diskrétních událostí.
12. Modelování a analýza vlastností výrobních systémů.
13. Ověřování vlastností systémů diskrétních událostí.
14. Hybridní systémy.

Osnovy cvičení:

Na cvičeních se bude používat prostředí pro modelování systémů diskrétních událostí, ve kterém bude možné ověřovat jejich vlastnosti. Na sadě menších úloh si studenti vyzkouší základní principy návrhu systémů diskrétních událostí a způsoby zavedení času i náhodných proměnných. V další části kurzu dostanou zadaný složitější systém (např. komunikační protokol, robotickou výrobní linku, apod.) a jejich úkolem bude systém namodelovat vybraným způsobem (stavový automat, Petriho síť, (max,plus) algebra). Na takto vytvořeném modelu budou studenti ověřovat jeho funkci pomocí verifikace, což představuje definici pravidel danou funkci popisujících a hledání případů, kdy nejsou pravidla splněna. Součástí cvičení bude porovnávání jednotlivých modelovacích přístupů a hledání alternativních možností, jak určitý případ modelovat.

Literatura:

Cassandras, Ch., Lafortune, S. Introduction to Discrete Event Systems, 2nd edition. 2008. Hrúz, B., Zhou, M. Ch. Modeling and Control of Discrete-event Dynamic Systems: with Petri Nets and Other Tools. 2007.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=956

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PO 1
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 1


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.