Popis předmětu - B3M38MSE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38MSE Moderní senzory Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Ripka P. Role:PO,PV Jazyk výuky:
Vyučující:Platil A., Ripka P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Přehled senzorů fyzikálních veličin používaných v průmyslu a výzkumu a metod zpracování signálu.

Osnovy přednášek:

1. Fyzikální principy senzorů, základní parametry. MEMS.
2. Materiály pro senzory a jejich měření. Modelování a návrh senzorů.
3. Přesné magnetické senzory.
4. Kapacitní senzory.
5. Metody snižování nejistot. Šum a jeho měření.
6. Kalibrace a testování senzorů. Inteligentní senzory.
7. Zpracování informace ze senzorů: korelační metody, PSD, filtrace a fúze dat, tomografické metody.
8. Senzory elektrického proudu
9. Zobrazovací metody v medicíně. Senzory pro lékařskou diagnostiku.
10. Aplikace senzorů v automobilové, letecké a kosmické technice. Navigace.
11. Bezpečnostní aplikace senzorů. Senzory pro virtuální realitu.
12. Senzory pro inteligentní budovy a průmysl.
13. Měření v geofyzice a archeologii
14. Opakování, rezerva
Na přednáškách se řeší vzorové příklady.

Osnovy cvičení:

Cvičení mají výhradně laboratorní charakter. Během nich si studenti vyzkouší sestavit pokročilé měřicí obvody pro významné typy senzorů, změřit jejich charakteristiky a spočítat nejistoty měření. Naučí se také ovládat komplikované měřicí přístroje. Měří se následující úlohy: Polovodičové senzory teploty. AMR senzor magnetického pole. Bezdotykové měření teploty. Korelační měření rychlosti. Termočlánek. Fluxgate senzor magnetického pole. Modulace a synchronní detekce (měření mech. napětí). Tlakoměry. Měření průtoku tekutin. Měření polohy. Kkalibrace ultrazvukového senzoru číslicovým osciloskopem. Resolver. Senzory pro měření vlhkosti. HART a analogový procesor. Měření radioaktivního záření. Datalogger (akcelerometr).

Literatura:

[1] Ripka, P., Tipek, A.(ed.): Modern Sensors Handbook , ISTE 2007 (brožovaná verze ve 20 ks v knihovně ČVUT: Master book on sensors editors P. Ripka and A. Tipek,ČVUT/BEN,2003).
[2] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007 (ke koupi i v knihovně)
[3] Fraden J.: Handbook of Modern Sensors. Springer 2004 (v knihovně 2 kusy, ke koupi)

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 3


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.