Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - B3M38SPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38SPD Sběr a přenos dat Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:  Role:PO,PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vysokorychlostními I/O technologiemi, jejich funkčními principy a fyzikálními limity, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími obvyklé omezující podmínky jejich funkce. Budou představeny základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Osnovy přednášek:

1. Vysokorychlostní číslicové obvody, základní pojmy, příklady technologií
2. Deterministické a náhodné zdroje jitteru a šumu, integrita signálu, BER
3. Analýza jitteru a šumu v časové a frekvenční oblasti, DDJ, PJ, BUJ, PWS
4. Statistická separace jitteru, PDF, BER CDF, Dual-Dirac
5. Modelování jitteru a šumu, integrita signálu pro vysokorychlostní číslicové obvody, rekonstrukce hodinového signálu (PLL, DL ..)
6. EMC distribuovaných I/O systémů
7. Bezdrátové senzorové sítě
8. MAC algoritmy pro WSN (contention, schedule, event based)
9. Směrování ve WSN sítích, směrování s omezujícími podmínkami, hierarchické směrování
10. Synchronizace a lokalizace, senzorová pole, beamforming
11. Zdroje energie pro senzorové sítě, energetická bilance, úschova energie, efektivita
12. Energy harvesting, fyzikální principy a jejich limity
13. Elektromechanické principy
14. Fotoelektrické a termoelektrické principy

Osnovy cvičení:

V průběhu laboratorních cvičení bude řešena dvojice projektů zaměřená na technickou a programovou implementaci vysokorychlostní I/O periferie nebo uzlu bezdrátové sítě a jejich integraci do nadřazeného systému. Pro individuální práci na projektu jsou k dispozici vývojové kity, které si studenti mohou zapůjčit domů. V laboratoři by se pak měli soustředit zejména na řešení problémů s využitím v ní dostupné speciální měřicí techniky. Průběh prací a jeho dokumentace budou v průběhu semestru kontrolovány a hodnoceny.

Literatura:

[1] Hu, F., Cao, X.: Wireless Sensor Networks, Auerbach Publications 2010
[2] Priya, S., Inman, D.J.: Energy Harvesting Technologies, Springer 2010

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38SPD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 3


Stránka vytvořena 22.2.2018 09:47:05, semestry: L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.