Popis předmětu - B3M38SPD

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38SPD Sběr a přenos dat Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:  Role:PO,PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Šmíd R., Včelák J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a limity přenosu dat ze senzorů a obdobných zdrojů informace pro IoT a M2M, bezdrátovými senzorovými sítěmi a v nich využívanými specifickými algoritmy, respektujícími omezující podmínky jejich funkce. Budou studovány základní algoritmy distribuovaného zpracování informace v senzorových sítích a také technologie pro získávání energie pro napájení bezdrátových uzlů sítě.

Osnovy přednášek:

připravuje se

Osnovy cvičení:

V průběhu laboratorních cvičení bude řešen projekt zaměřený na technickou a programovou implementaci zařízení pro sběr dat ze snezorů příp. uzlu bezdrátové sítě a jejich integraci do nadřazeného systému. Pro individuální práci na projektu jsou k dispozici vývojové kity, které si studenti mohou zapůjčit domů. V laboratoři by se pak měli soustředit zejména na řešení problémů s využitím v ní dostupné speciální měřicí techniky. Průběh prací a jeho dokumentace budou v průběhu semestru kontrolovány a hodnoceny.

Literatura:

[1] Hu, F., Cao, X.: Wireless Sensor Networks, Auerbach Publications 2010
[2] Priya, S., Inman, D.J.: Energy Harvesting Technologies, Springer 2010

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38SPD

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 3
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 3


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.