Popis předmětu - BE2M32THO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32THO Queueing Theory
Role:PO, V Rozsah výuky:3P + 1L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

The aim of the course is to present an overview of dimensioning of telecommunication networks on the basis of results of the queuing theory (QT) and to introduce possibilities of simulation and modelling of networks, both from the point of view of grade of service (GoS) and quality of service (QoS). Results of the QT are applied on different service systems and telecommunication networks being currently operated and developed. Theoretical knowledge about models of service systems can be applied on dimensioning of different service systems in real life - not only on the telecommunications one.

Cíle studia:

The aim of the course is to get acquainted with dimensioning of telecommunications networks on the basis of results of the queuing theory (QT). The acquired knowledge will be applied in an individual project focused on dimensioning of a data network.

Osnovy přednášek:

1. Queueing theory in telecommunications. Types of service systems (SeSy), description and structure.
2. Mathematical model of SeSy, the assumptions of solution, derivation of probability state space. Kendall's notation of SeSy.
3. Flow of demands, characteristics, mathematical description. Poisson's flow, nature and character.
4. Parameters of SeSy. Traffic - lost and carried, blocking probability. Estimation of offered traffic.
5. Models M/G/N/0 specification. Generalized Erlang's model, application to packet networks.
6. Telecommunication network (TN) dimensioning. Overflow traffic - characteristics - SeSy dimensioning.
7. Models M/M/N/oo/FIFO (RANDOM, LIFO), parameters GoS.
8. Models M/M/N/R, specification, parameters GoS. Dimensioning.
9. Models G/M/N/, M/G/N/ and G/G/N/. Application.
10. Quality of service (QoS, GoS, NP). Dependability, availability and reliability of item / network.
11. Modeling of SeSy and TN. Matlab, SimEvents, OMNeT++.
12. Priority SeSy. Application in practice, models of queueing discipline and memory organisation (packet networks, PQ, CQ, LLQ, FQ, WFQ).
13. Service systems - models and methods of overload protections.
14. Traffic forecast methods, regression functions. Summary of the theory of loss and waiting SeSy for practical applications.

Osnovy cvičení:

1. Introduction to seminars. Input information on project.
2. Lab: Loss SS - dimensioning - models M/G/N/0.
3. Lab.: Application of G/M/N, M/G/N and G/G/N models in TN networks.
4. Lab.: Dimensioning nonpriority SS with waiting, application of M/M/N/R model using MATLAB.
5. Lab.: Introduction to SimEvents simulator. Simulation of M/M/N/R SS.
6. Lab.: Influence of QD (FIFO, WFQ, CQ, PQ) on QoS in packet network.
7. Applications of generalized Erlang's model for dimensioning. Assessment.

Literatura:

[1] GROSS, D., J. F. SHORTLE, J. M. THOMSON a C. M. HARRIS. Fundamentals of queueing theory. 4th ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2008, 528 p. ISBN 9780471791270.
[2] IVERSEN, V. B. Teletraffic engineering and network planning. DTU Fotonik, 2015. 382 p.
http://orbit.dtu.dk/files/118473571/Teletraffic_34342_V_B_Iversen_2015.pdf
[3] COOPER R. B. Introduction to queueing theory. North Holland, 2nd edition,1981. 347 p. ISBN-13: 978-0444003799 http://www.cse.fau.edu/~bob/publications/IntroToQueueingTheory_Cooper.pdf
[4] RANJBAR, A. CCNP ONT Official Exam Certification Guide. Cisco Press; Har/Cdr edition, 2007. 408 p. ISBN-10: 1587201763.
[5] http://www.itu.int/rec/T-REC/e

Požadavky:

The student should be familiar with the basics of the theory of stochastic processes and probability methods used for their description in the scope of course "Probability and Statistics".

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz

Klíčová slova:

Service system, service, service line, telecommunication network, dimensioning, parameters, models, control, priority, optimization, dependability, reliability performance, availability, forecast, regression functions.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK3_2016 Elektronika V
MEEK1_2016 Komunikační systémy a sítě PO 3
MEEK2_2016 Rádiová a optická technika V
MEEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů V


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.