Popis předmětu - BE4M35KO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M35KO Combinatorial Optimization
Role:PV, P Rozsah výuky:3P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hanzálek Z. Kreditů:6
Cvičící:Benedikt O., Minaeva A., Módos I., Novák A., Vlk M. Semestr:L

Anotace:

The goal is to show the problems and algorithms of combinatorial optimization (often called discrete optimization; there is a strong overlap with the term operations research). Following the courses on linear algebra, graph theory, and basics of optimization, we show optimization techniques based on graphs, integer linear programming, heuristics, approximation algorithms and state space search methods. We focus on application of optimization in stores, ground transportation, flight transportation, logistics, planning of human resources, scheduling in production lines, message routing, scheduling in parallel computers.

Osnovy přednášek:

1. Introduction to Basic Terms of Combinatorial Optimization, Example Applications and a Test of Preliminary Knowledge
2. Integer Linear Programming - Algorithms
3. Problem Formulation by Integer Linear Programming
4. The Shortest Paths. Problem Formulation by Shortest Paths.
5. Problem Formulation by Shortest Paths.
6. Flows and Cuts - Algorithms and Problem Formulation. Test I.
7. Multicommodity network flows
8. Knapsack Problem and Pseudo-polynomial Algorithms
9. Traveling Salesman Problem and Approximation Algorithms
10. Monoprocessor Scheduling
11. Scheduling on Parallel Processors. Test II.
12. Project Scheduling with Time Windows.
13. Constraint Programming.
14. Reserved

Osnovy cvičení:

1. Policy and Individual Project Market
2. Introduction to the Experimental Environment and Optimization Library
3. Integer Linear Programming
4. Individual Project I - Assignment and Problem Classification
5. Modeling Languages for Solving Combinatorial Problems
6. Individual Project II - Related Work and Solution
7. Applications of Network Flows and Cuts
8. Individual Project III - Consultation
9. Test III
10. Scheduling
11. Advanced Methods for Solving Combinatorial Problems
12. Individual Project IV - hand in a code and a written report
13. Ungraded Assessment
14. Reserved

Literatura:

B. H. Korte and J. Vygen, Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms.
Springer, third ed., 2006.
J. Blazevicz, Scheduling Computer and Manufacturing Processes. Springer,
second ed., 2001.
J. Demel, Grafy a jejich aplikace. Academia, second ed., 2002.
TORSCHE http://rtime.felk.cvut.cz/scheduling-toolbox/

Požadavky:

Optimisation, Discrete mathematics, Logics and graphs

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 21p+6c

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/a4m35ko/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI7_2018 Umělá inteligence P 2
MEOI9_2018 Datové vědy P 2
MEOI8_2018 Bioinformatika P 2
MEOI4_2018 Počítačové inženýrství P 2
MEOI3_2018 Počítačová grafika P 2
MEOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 2
MEOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 2
MEOI6_2018 Softwarové inženýrství P 2
MEOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 2
MEBIO3_2018 Image processing PV 2
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 2
MEOI7_2016 Umělá inteligence P 2
MEOI9_2016 Datové vědy P 2
MEOI8_2016 Bioinformatika P 2
MEOI4_2016 Počítačové inženýrství P 2
MEOI3_2016 Počítačová grafika P 2
MEOI2_2016 Kybernetická bezpečnost P 2
MEOI1_2016 Interakce člověka s počítačem P 2
MEOI6_2016 Softwarové inženýrství P 2
MEOI5_2016 Počítačové vidění a digitální obraz P 2
MEBIO_2018 Před zařazením do oboru PV 2
MEBIO4_2018 Signal processing PV 2


Stránka vytvořena 29.5.2020 15:49:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.