Popis předmětu - B3M38ZDS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Vedral J. Role:PO,PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Holub J., Vedral J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Osnovy přednášek:

1. Typy a vlastnosti operačních zesilovačů, teorie záporné zpětné vazby
2. Zesilovače napětí, proudu, rozdílové, přístrojové, integrační, nábojové, izolační zesilovače
3. Metody zpracování signálů odporových, kapacitních a indukčnostních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů odporových, termočlánkových a polovodičových snímačů teploty
5. Metody nelineárního zpracování signálů, komprese a expanze signálů
6. Metody zpracování neharmonických signálů, převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
7. Kmitočtová filtrace signálů, spojité pasivní a aktivní filtry, spínané filtry
8. Přepínání a vzorkování analogových signálů, referenční zdroje napětí a proudu
9. Digitalizace rychlých signálů, vzorkování, kvantování, korekce chyb digitalizátorů
10. Digitalizace signálů s vysokou rozlišitelností zvýšení rozlišitelnosti digitalizátorů, potlačení sériového rušení
11. Rekonstrukce spojitých signálů, aproximace signálů, přímá číslicová syntéza
12. Spektrální analýza periodických a neperiodických signálů, okénkování
13. Testování digitalizátorů v časové, kmitočtové a amplitudové oblasti
14. Technika obvodového návrhu digitalizátorů, zemnění, stínění, potlačení šumu

Osnovy cvičení:

1. Statické, dynamické a šumové vlastnosti zesilovačů napětí a proudu
2. Zpracování signálů z odporových můstků, přístrojové zesilovače
3. Zpracování signálů z kapacitních snímačů, synchronní detekce
4. Zpracování signálů z odporových a polovodičových snímačů teploty
5. Návrh analogových filtrů DP, HP, PP, PZ, univerzálního filtru
6. Přepínání a vzorkování signálů
7. Logaritmické, exponenciální zesilovače, analogové násobičky
8. Převodníky střední, efektivní a maximální hodnoty
9. Digitalizace signálů, vzorkování, kvantování, odstup signál šum
10. Rekonstrukce signálů, přímá číslicová syntéza
11. Projekt - zadání typu a parametrů měřicího řetězce
12. Projekt - řešení analogové části měřicího řetězce
13. Projekt - řešení digitalizace signálu
14. Vyhodnocení dosažených výsledků, zápočet
Samostatný projekt v rozsahu 8 hodin.

Literatura:

[1] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku. ČVUT 2004, ISBN 80-01-02966-2. (174 výtisků)
[2] Ramón Pallás-Areny, John G. Webster: Sensors and Signal Conditioning, Second Edition, John Wiley & Sons, Limited, 2006, ISBN: 0470054573, 9780470054574.

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38ZDS

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PO 1
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 1


Stránka vytvořena 25.6.2018 10:52:43, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.