Popis předmětu - B0B04B1K

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet Rozsah výuky:0C
Garanti:Saláková D. Role:P Jazyk výuky:
Vyučující:  Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:0 Semestr:Z,L

Anotace:

Angličtina B1 - klasifikovaný zápočet, korekvizita ke zkoušce B2 Aby mohl student postoupit do následující úrovně B2, ověří si katedra jazyků jeho dosavadní znalost angličtiny. Tyto znalosti nabyl 1. dosažením 81% a více u rozřazovacího testu, 2. úspěšným absolvováním přípravných kurzů úrovně B1 nebo B2 (tj. B1-2, B2-1 nebo B2-2) nebo 3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu příslušného semestru. Studentům, kteří si nechávají uznat mezinárodní certifikát, bude tento předmět uznán, musí ho však mít zapsaný v KOSu. KZ má formu písemného testu na úrovni B1 SERRR, vycházející z materiálů pro kurzy úrovně B1.

Cíle studia:

Ověření středoškolské úrovně znalostí angličtiny, tj. úrovně B1 SERR.

Obsah:

Ověření středoškolské úrovně znalostí angličtiny, tj. úrovně B1 SERR.

Osnovy přednášek:

není, nejde o vyučovaný předmět

Osnovy cvičení:

není, předmět nemá cvičení

Literatura:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.fel.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Požadavky:

nejsou

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04B1K, https://jazyky.fel.cvut.cz/index.php?m=v&lg=cz&o=kz_bcprez

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEK_2018 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2018 Software P
BPOI2_2018 Internet věcí P
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P
BPBIO_2018 Před zařazením do oboru P
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P
BPOI3_2016 Software P
BPOI2_2016 Internet věcí P
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P
BPEK_2016 Před zařazením do oboru P
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P
BPSIT Před zařazením do oboru P
BKSIT Před zařazením do oboru P


Stránka vytvořena 17.1.2020 17:50:40, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.