Popis předmětu - B1B14ZPO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B14ZPO Základy elektrických pohonů
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kobrle P. Kreditů:5
Cvičící:Frolov F., Kobrle P., Zedník J. Semestr:Z

Anotace:

Předmět vysvětluje základní stavební bloky elektrického pohonu. Postup návrhu komponent elektrických pohonů, typické zátěžné protimomenty. Dále jsou probrány základní regulační struktury pohonů se stejnosměrnými a střídavými motory a komponenty potřebné pro jejich realizaci jako struktura řídicího počítače, obvody pro přechod z analogových signálů na digitální a realizace samotných regulátorů v digitální formě.

Osnovy přednášek:

1. Definice elektropohonu, jejich třídění, logického řízení pohonů.
2. Spojitá regulace, přenosy, statické a dynamické chování regulační soustavy, pohybová rovnice.
3. Rozbor provozních stavů, elektromechanické přechodové děje.
4. Bloková schémata řízení pohonů se stejnosměrnými motory, matematický model.
5. Pohony s asynchronními motory, transformace do dvou os, princip vektorové regulace a přímého řízení momentu.
6. Pohony se synchronními motory, budicí systémy, řízení rychlosti synchronních motorů.
7. Pohony s EC motory, pohony se SRM, pohony s lineárními motory.
8. Přechod od analogového zpracování signálů k číslicovému, vzorkování v čase a kvantování v amplitudě.
9. Diferenční rovnice a číslicové regulační algoritmy.
10. Řídicí počítač pro elektrické pohony a jeho struktura.
11. Organizace sdílených prostředků řídicího počítače, systém přerušení, systém DMA.
12. Speciální obvodové bloky pro podporu měření a generování signálů v elektrických pohonech.
13. Programovací techniky a jazyky pro vývoj a testování software elektrických pohonů.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Opakování znalostí z elektrických strojů a výkonové elektroniky
2. Seznámení s laboratoří pohonů, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, záznam jednorázového děje, zadání samostatné úlohy na kontaktové řízení
3. Kontaktové řízení elektrického pohonu, realizace na kontaktním přípravku a na logickém automatu
4. Výpočet chování číslicové soustavy v časové a frekvenční oblasti
5. Výpočet diferenčních rovnic PSD regulátoru
6. Přechodné děje elektrických pohonů, měření časových konstant
7. Měření momentu setrvačnosti a dynamické momentové charakteristiky asynchronního motoru
8. Dimenzování - určení výkonu motoru při cyklickém zatěžování pohonu
9. Stejnosměrný cize buzený motor napájený z tyristorového řízeného reverzačního usměrňovače - měření mechanické charakteristiky pohonu
10. Řízení otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem
11. Různé způsoby rozběhu asynchronního motoru s rotorem nakrátko
12. Synchronní ventilový pohon
13. Měření na motoru s dvojím napájením
14. Řízení servopohonu KEB-S4, měření na lineárním pohonu LinMot, zápočet

Literatura:

[1] Pavelka, J.: Elektrické pohony. Praha: ČVUT. 2006
[2] Pavelka, J., Lettl J., Hlinovský V.: Cvičení z elektrických pohonů. Praha: ČVUT.
[3] Balátě, J.: Automatické řízení. Praha: BEN, 2004. ISBN 80-7300-148-9.
[4] PIC18FXX2 Data Sheet DS39564C. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2006

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních (max.3 omluvené absence), předložení vlastních zpracování úloh

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 5
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 5
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 5
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 5
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 5


Stránka vytvořena 3.8.2020 09:50:21, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.