Popis předmětu - B4M39AIM

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39AIM Pokročilé metody interaktivní editace obrazu Rozsah výuky:2P+1C
Garanti:Sýkora D. Role:V Jazyk výuky:
Vyučující:Sýkora D. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13139 Kreditů:4 Semestr:L

Anotace:

Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu. Budou probrány algoritmy řešící následující praktické úlohy: editace obrazu respektující hrany, komprese vysokého dynamického rozsahu intenzit, zaostření obrazu ve frekvenční oblasti, interaktivní mapování tónů, abstrakce, tvorba hybridních obrazů, editace v gradientní oblasti, bezešvá fúze, digitální fotomontáž, klonování, konverze barevného obrazu na šedotónový, zvýraznění kontextu, interaktivní deformace obrazu zajišťující lokální tuhost, N-bodová registrace obrazu, syntéza textur, interaktivní segmentace, kolorizace černobílých snímků a vybarvování ručních kreseb.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39AIM

Osnovy přednášek:

1. Monadické operace
2. Fourierova transformace
3. Konvoluce
4. Lineární filtrace
5. Nelineární filtrace
6. Editace obrazu
7. Deformace obrazu 1
8. Deformace obrazu 2
9. Registrace obrazu 1
10. Registrace obrazu 2
11. Registrace obrazu 3
12. Segmentace obrazu 1
13. Segmentace obrazu 2
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seznámení se s úlohami
2. Zadání úloh
3. Konzultace - práce s literaturou
4. Konzultace - implementace
5. Konzultace - testování úloh
6. Předvádění implementace úloh (odevzdání písemné zprávy)
7. Veřejná prezentace úloh (zápočet)

Literatura:

[1] He J., Kim C.-S., Kuo C.-C. J.: Interactive Segmentation Techniques: Algorithms and Performance Evaluation, Springer, 2014.
[2] Radke R. J.: Computer Vision for Visual Effects, Cambridge University Press, 2012.
[3] Goshtasby A. A.: Image Registration: Principles, Tools and Methods, Springer, 2012.
[4] Paris S., Kornprobst P., Tumblin J., Durand F.: Bilateral Filtering: Theory and Applications, Now Publishers, 2009.
[5] Gonzalez R. C., Woods R. E.: Digital Image Processing (3rd Edition), Prentice Hall, 2008.
[6] Šonka M., Hlaváč V., Boyle R.: Image Processing, Analysis and Machine vision (3rd Edition), Thomson Learning, 2007.
[7] Pratt W.: Digital Image Processing (3rd Edition), John Wiley, 2004.

Požadavky:

Poznámka:

http://dcgi.felk.cvut.cz/~sykorad/aim

Webová stránka:

http://dcgi.felk.cvut.cz/~sykorad/aim

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI1 Umělá inteligence V
MPOI5NEW Softwarové inženýrství V
MPOI4NEW Počítačová grafika a interakce V
MPOI5 Softwarové inženýrství V
MPOI4 Počítačová grafika a interakce V
MPOI3 Počítačové vidění a digitální obraz V
MPOI2 Počítačové inženýrství V


Stránka vytvořena 6.12.2019 17:50:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.