Popis předmětu - B4B36PDV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4B36PDV Paralelní a distribuované výpočty
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bošanský B., Jakob M. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Anotace:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

Osnovy přednášek:

1. Platformy a modely pro paralelní programování.
2. Masivně paralelní architektury (GPU, Xeon Phi, atd.)
3. Principy návrhu paralelních algoritmů.
4. Programování se sdíleným paměťovým prostorem.
5. Programování s MPI.
6. Základní paralelní řadící algoritmy.
7. Základní paralelní maticové algoritmy.
8. Modely a architektury distribuovaných výpočtů.
9. Čas v distribuovaných systémech: fyzické a logické hodiny, kauzalita.
10. Problém atomického commitu, distribuované zajištění výlučného přístupu.
11. Detekce chyb a prevence uváznutí výpočtu, distribuované ukončení výpočtu.
12. Problém konsensu, dosažení distribuované shody.
13. Map-reduce výpočetní model a jeho implementace.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, Vipin Kumar: Introduction to Parallel Computing, Second Edition, Addison Wesley, 2003.
2. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition), Prentice Hall of India, 2007.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOI_BO_2018 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2018 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet věcí P 4
BPOI1_2018 Základy umělé inteligence a počítačových věd P 4
BPOI1_2016 Informatika a počítačové vědy P 4
BPOI_BO_2016 Před zařazením do oboru P 4
BPOI4_2016 Počítačové hry a grafika P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet věcí P 4


Stránka vytvořena 27.3.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.