Popis předmětu - B1M16IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16IND Projekt magisterský Rozsah výuky:0P+4S
Garanti:Osob je mnoho Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jandera J., Knápek J., Vastl J., Vašíček J. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13116 Kreditů:5 Semestr:Z

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Zaměření projektu souvisí se studovaným oborem. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných oborovou katedrou Projekt je obhajován v rámci předmětu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16IND

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky P 3
MPEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 3


Stránka vytvořena 21.2.2020 17:50:10, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.