Popis předmětu - B3B04PSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3B04PSA Akademické psaní Rozsah výuky:0+2
Garanti:Saláková D. Role:P,V Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jirásková P., Lisá D., Saláková D. Zakončení:KZ
Zodpovědná katedra:13104 Kreditů:2 Semestr:Z

Anotace:

Prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak jazykově správně a přitom efektivně formulovat běžné psané dokumenty jako vlastní poznámky, rešerše, zprávy, protokoly, články apod. Cílem předmětu je rozvinutí schopnosti strukturovaného myšlení, logické formulace a argumentace, dále dovednosti vyjádřit stručně a jasně podstatu věci či vlastní názor. Studenti tak již na začátku studia získají základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

1. Úvodní informace, práce na platformě ?moodle?, sepsání krátkého textu dle zadání a jeho kontrola a rozbor
2. Psaní poznámek, rešerše, průpravná cvičení
3. Kritéria hodnocení odborných textů, příklady a nácvik
4. Rešerše dle zadání
5. Hodnocení rešerší
6. Evaluace prvního výstupu (rešerše a její hodnocení), zpráva o experimentu (jeho popis a vyhodnocení výsledku), průpravná cvičení
7. Zpráva o experimentu dle zadání
8. Vzájemné hodnocení zpráv o experimentu
9. Evaluace 2. výstupu (zpráva o experimentu), psaní článku, průpravná cvičení
10. Článek
11. Vzájemné hodnocení článků
12. Evaluace 3. výstupu, hodnocení bakalářské práce, průpravná cvičení
13. Hodnocení bakalářských prací
14. Závěrečné hodnocení výsledků, zápočty

Literatura:

Doporučená studijní literatura: Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999. Geršlová, J.: Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional publishing, 2009. Zbíral, R.: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací, Linde, Praha 2009.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES Před zařazením do oboru V
BPKYR_2016 Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 13.7.2018 17:47:51, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.