Popis předmětu - B1M13IND

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M13IND Projekt magisterský Rozsah výuky:4C
Garanti:Beshajová Pelikánová I. Role:PO Jazyk výuky:CS
Vyučující:Beshajová Pelikánová I. Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13113 Kreditů:4 Semestr:Z

Anotace:

Individuální práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat vypsaných katedrou. Projekt může být zaměřen na řešení problematiky diplomového úkolu a bude obhajován v rámci předmětu.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A1B13IND

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2016 Technologické systémy PO 3


Stránka vytvořena 22.1.2020 17:50:39, semestry: Z,L/2020-1, L/2018-9, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.