Popis předmětu - B2MPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2MPROJ6 Projekt - project Rozsah výuky:0p+6s
Garanti:Rund F. Role:P Jazyk výuky:CS
Vyučující:  Zakončení:Z
Zodpovědná katedra:13000 Kreditů:6 Semestr:

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Tema práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již před počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové systémy P 3
MEEK3_2016 Elektronika P 3
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 3
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 3
MPEK1_2018 Elektronika P 3
MPEK3_2016 Elektronika P 3
MPEK1_2016 Komunikační systémy a sítě P 3
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 3
MEEK2_2016 Rádiová a optická technika P 3
MPEK2_2016 Rádiová a optická technika P 3
MEEK1_2016 Komunikační systémy a sítě P 3
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 3
MEEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 3
MPEK3_2018 Fotonika P 3
MPEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 3


Stránka vytvořena 28.2.2020 15:49:58, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.