Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Popis předmětu - B3M33PIS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3M33PIS Průmyslové informační systémy Rozsah výuky:2+2c
Garanti:Kadera P. Role:PO,PV Jazyk výuky:CS
Vyučující:Jirkovský V., Kadera P. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13133 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s informačními systémy používanými v průmyslu, s principy tvorby datových modelů a s novými trendy přicházejícími do průmyslové praxe. Předmět klade důraz na základní principy tzv. automatizační pyramidy, poskytuje detailní vhled do jejích vrstev a seznamuje studenty s technologiemi, pomocí kterých se jednotlivé vrstvy realizují. Studenti tak získají představu o práci s průmyslovými komunikačními protokoly, seznámí se s programováním průmyslových výpočetních prostředků (standardy IEC 61131 a IEC 61499), získají přehled o technologiích pro vizualizaci procesních dat, jejich správu a ukládání v databázových systémech. Studenti se seznámí s principy plánování a rozvrhování výroby, s fenoménem Big Data a s informačními systémy používanými v energetice včetně informačních a komunikačních systémů pro tzv. chytré sítě. Závěr kurzu představí nastupující průmyslové trendy označované termíny jako Průmysl 4.0, kyber-fyzikální systémy, průmyslový Internet věcí.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty s průmyslovými informačními systémy pro řízení a podporu podnikových procesů. Absolvent tohoto předmětu získá přehled o jednotlivých vrstvách automatizační pyramidy, seznámí se s databázovými systémy, problematikou Big Data a informačními systémy pro chytré sítě.

Osnovy přednášek:

1. Klasická automatizační pyramida a její vrstva technologických procesů.
2. Protokoly automatizace procesů (DeviceNet, ControlNet, EtherCAT, Profibus, Modbus), průmyslové komunikační protokoly (OPC DA, OPC HDA, OPC UA).
3. Automatizační pyramida - vrstva lokálního řízení - standard IEC 61131.
4. Automatizační pyramida - vrstva lokálního řízení - standard IEC 61499.
5. Automatizační pyramida - vrstva SCADA.
6. Servisně orientované architektury v průmyslu, Enterprise Service Bus.
7. Datové modely, ER-diagramy, relační databáze.
8. Použití UML v průmyslu, NoSQL databáze.
9. Automatizační pyramida - vrstva MES a ERP.
10. Plánování a rozvrhování výroby.
11. Big Data a Cloud Computing pro ukládání a analýzu dat, principy map-reduce.
12. Informační systémy pro energetiku, informační technologie pro chytré sítě.
13. Moderní průmyslové trendy, představení pojmů Průmysl 4.0, kyber-fyzikální systémy, průmyslový Internet věcí.
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Seminární cvičení - klasické informační systémy.
2. Seminární cvičení - datové modely.
3. Seminární cvičení - datové modely, ER diagramy.
4. Seminární cvičení s praktickými ukázkami - dotazovací jazyk SQL.
5. Praktické cvičení - vytvoření databáze.
6. Praktické cvičení - práce s databází.
7. Praktické cvičení - práce s databází.
8. Praktické cvičení - použití sběrnice JBossESB, implementace jednoduchého informačního systému.
9. Praktické cvičení - programování výpočetních prostředků pro průmyslové řízení.
10. Praktické cvičení - programování výpočetních prostředků pro průmyslové řízení..
11. Praktické cvičení - práce s platformou Hadoop pro Big data.
12. Praktické cvičení - práce s ARUM living lab.
13. Rezerva
14. Zápočet

Literatura:

Oppel, A. Databases DeMYSTiFieD, 2nd Edition, McGraw-Hill Osborne Media, 2010, ISBN-13: 978-0071747998 Wood, D. (ed.). Linking Enterprise Data. Springer US, 2010, ISBN-13: 978-1441976642

Požadavky:

Základní znalosti relačních DBMS, základní znalosti počítačových sítí

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz/course/search.php?search=b3m33pis

Klíčová slova:

Podniková informatika, druhy informace, procesy,

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3
MPKYR1_2016 Robotika PO 1
MPKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PV 3
MPKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PV 3
MPKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 1


Stránka vytvořena 21.3.2018 10:52:23, semestry: L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.