Popis předmětu - BE1M14DEP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M14DEP Digital Control of Electric Drives Rozsah výuky:2+2l
Garanti:  Role:PO Jazyk výuky:EN
Vyučující:Bauer J., Zděnek J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13114 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

The course deals with basics blocks of control computer for electric drive. It is also discussed the issue of discretization drive control and software and hardware resources needed for developing and debugging control program for electric drive.

Osnovy přednášek:

1. Electric regulated drive, electric drive control computer - system overview
2. Sampled systems
3. Digital signal processing
4. Moving from contiguous systems to discrete time systems
5. Discrete functions, differential equations
6. Z-transformation and its relation to Laplace's transformation
7. Reverse Z-transformation
8. Aliasing and its consequences
9. Digital filters
10. Digital controllers, PSD controllers
11. Digital controller design and its stability
12. Digital controller implementation, fixed and floating point calculations
13. Signal processors for drives, sw and hw support for implementation of algorithms
14. Tuning, testing, monitoring of electrical drive control programs

Osnovy cvičení:

1. Introduction. Lab work security briefing. MPLAB IDE
2. DSP drive control unit MC1
3. Power converters MC1H a MC1L for control of induction motor or synchronous PM motor
4. C30 compiler, linker and assembler A30, modular and procedural programming
5. MPLAB C30 simulator and ICD2 emulator, program debugging inside MC1 unit
6. Three-phase PWM modulator, dead time generation
7. Induction motor scalar control, program design example, solution analysis
8. Induction motor vector control, coordinate transformation, motor model calculation, solution analysis
9. Induction motor vector control, PS controllers, modulator, solution analysis
10. BLDC motor control, program design example
11. Relative units and quantity normalization, synthesis of partial block, fixed point calculations
12. Induction motor vector control, floating point DSP for drive control
13. Vector control, summary and solution overview
14. Assesment

Literatura:

[1] Kuo, B. C.: Digital Control Systems. New York, Oxford University Press, 1995. ISBN-0195120647
[2] Leonhard, W.: Control of Electrical Drives, Springer Verlag, 2001, ISBN-978-3-540-41820-7
[3] dsPIC30F6010 Data Sheet DS70119D. Chandler: Microchip Technology Inc., USA, 2004
[4] Kernighan B. W., Ritchie D. M., C Programming Language, 2nd Edition, USA, 2012

Požadavky:

Active participation on labs, presentation of own lab works

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2016 Elektrické stroje, přístroje a pohony PO 2


Stránka vytvořena 16.7.2018 15:47:48, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, L/2018-9, Z,L/2017-8, Z/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.