Popis předmětu - BE1M16LOG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16LOG Business Logistics
Role:  Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:Z

Anotace:

Logistika jako integrovaný systém v rámci řízení podniku. Logistika jako součást strategie podniku. Principy moderních logistických koncepcí a směru. Management, kooperace na logistickém řetězci, integrované řídící systémy. Postupy při organizování toku a výpočtech základních logistických veličin. Trh logistických služeb. Logistické integrace včetně jejich právních, ekologických a ekonomických aspektů.

Osnovy přednášek:

1. Pojetí logistiky a její vývoj
2. Řízení toku materiálu
3. Prvky logistického systému, logistický řetězec, logistické vazby
4. Zákaznický servis
5. Logistické náklady
6. Dopravní náklady
7. Logistické technologie
8. Logistické funkce
9. Aktivní prvky logistických řetězců
10. Pasivní prvky logistických řetězců
11. Informační toky na logistickém řetězci
12. Elektronický trh
13. Moderní trendy v logistice
14. Projektování logistických řetězců

Osnovy cvičení:

1. Objectives and concepts of logistics.
2. Logistical chains.
3. Organization of logistics in business.
4. Integration of material flow.
5. Selection of transportation systems.
6. Selection of warehousing and sales system.
7. Indexes of economical valuation.
8. Forms of E-business.
9. E-business.
10. Application of B2C.
11. Application of B2B.
12. Efficiency of E-business.
13. New directions, practises CASE.
14. CRM Textures.

Literatura:

Bowersox, D. J., Closs, D. J., Helferich, O. K.: Logistical Management,. McGraw-Hill 1996 Sixta, J., Mačát V.: Logistika - teorie a praxe. CP Books 2005 Pernica, P.: Logistika pro 21. století. Radix, Praha 2004

Požadavky:

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 22.10.2020 17:50:37, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.