Popis předmětu - BE1M16MEE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M16MEE Management of Power Production
Role:PO Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:EN
Garanti:Beneš M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Beneš M. Kreditů:5
Cvičící:Beneš M. Semestr:L

Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základními technicko-ekonomickými výpočty, používanými při provozování výroben elektřiny.

Obsah:

Ekonomika a řízení energetických výroben a výroben průmyslu paliv, energetické bilance a kalkulace nákladů výroby energie - elektřina, pára, horká voda, uhlí, tekutá a plynná paliva, hospodárné rozdělování zatížení mezi energetické výrobny, nákladová analýza.

Osnovy přednášek:

1. Specifické rysy technologie výroby energie
2. Řízení a organizace výrobních energetických podnik
3. Výrobně-hospodáská činnost, klasifikace a plánování
4. Organizace palivového hospodásřtví
5. Zúčtování spotřeby a zásob paliv, kalkulace náklad na palivo
6. Organizace a řízení provozu energetických výroben
7. Řízení technologických procesů
8. Spotřební charakteristiky zařízení elektráren
9. Normování a plánování spřoteby paliv a energie
10. Energetická bilance tepelných a jaderných elektráren
11. Rozbor THU (metoda přímá a ÚKTE)
12. Kalkulace nákladů výroby elektrické energie a tepla
13. Analýza nákladů výroby elektrické energie a tepla
14. Klíčování nákladů při kombinované výrobě el. energie a tepla

Osnovy cvičení:

1. Procvičení základních elektrárenských pojmů
2. Posouzení paroplynového cyklu s klasickou parní elektrárnou
3. Výpočet a konstrukce výkonových charakteristik energetických výroben
4. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny
5. Analýza diagramu zatížení energetické výrobny - pokračování
6. Zhodnocení a účetní likvidace výsledků inventury uhelné skládky
7. Test
8. Výpočet hlavních a dílčích THU energetické bilance energetických výroben
9. Výpočet a konstrukce spotřební charakteristiky kombinovaného TG
10. Výpočet normované spotřeby paliva
11. Hospodárné rozdělování zatížení
12. Test
13. Rozbor THU metodou přémou a nepřímou (ÚKTE)
14. Volba metody klíčování nákladů na elektrickou energii a teplo

Literatura:

Habřinský, J., Jäger, M.: Ekonomika a řízení výroby energie. Skripta ČVUT, Praha 1986 Marsch, W.D.: Economics of Electric Utility Power generation. Clarendon Press, New York 1980 Doty, S., Turner, C.: Energy Management Handbook. Lilburn USA, The Fairmont Press 2013.

Požadavky:

Nejsou žádné prerekvizity.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky PO 2


Stránka vytvořena 3.7.2020 17:50:17, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.