Popis předmětu - BE3M38PSL

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M38PSL Aircraft Avionics Rozsah výuky:2p+2l
Garanti:Roháč J. Role:PO,PV Jazyk výuky:EN
Vyučující:Roháč J. Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13138 Kreditů:6 Semestr:Z

Anotace:

The subject is focused into a field of aircraft avionics including principles, sensory sets, and signal/data processing methods. The subject goes into details of studied systems, i.e. engine and aircraft monitoring systems, pressure based systems, low-frequency navigation means, and flight recorders. The subject introduces currently used technology and methodology on aircraft and thus serves to understand fundamentals of avionics. Inertial navigation systems are discusses in more details as well as their aiding systems and sensors. Examples of navigation solutions are provided.

Osnovy přednášek:

1. Aircraft avionics, cockpits - overview. Avionics immunity to impacts of ambient environment. EMC and its application into aircraft, examples.
2. Aircraft power systems and power distribution.
3. Power electronics.
4. Parameters definition of aircraft propulsions, N1&N2, temperature and pressure, torque & vibration, fuel flow & fuel used measurement systems.
5. Complex engine monitoring systems. Fuel systems, level sensors. Fire and ice annunciators.
6. Barometrical measurements of altitude. Altimeters and their constructions. International standard atmosphere. Angle of attack measurements.
7. Air, vertical speed, and Mach-number measurements. Total/static air temperature measurements. Air data computer - pressure based systems & sensors.
8. Means of operational and emergency diagnostics. Flight data recorders.
9. Earth magnetic field and its usage. Magnetic sensors.
10. Introduction to aircraft navigation systems. Mechanical gyroscopes.
11. Inertial sensors - angular rate sensors/gyroscopes and accelerometers.
12. Inertial sensors - methodology for stochastic and deterministic error identification. Sensor models.
13. Navigation equations and their mechanization.
14. Aided navigation systems, data fusion, examples of integration schemes.

Osnovy cvičení:

Laboratory exercises are dedicated to get theoretical knowledge onto a practical level of understanding. First half of the semester is focused on organized practical experiments dedicated to particular aircraft systems. During the second half students will pass several assignments aimed at practical implementation of obtained knowledge in small groups under supervision. The results of the solutions will be presented at the end of the semester. Within the semester there will be organized several excursions to aircraft related company.

Literatura:

[1] Moir I., Seabridge A.: Aircraft systems, Wiley 2008, ISBN:978-0-470-05996-8
[2] Ripka P., Tipek A.: Modern sensors handbook, ISTE Ltd. 2007, ISBN: 978-1-905209-66-8
[3] M. S. Grewal and A. P. Andrews. Kalman Filtering: Theory and Practice using MATLAB. John Wiley & Sons, 2011.
[4] Rogers R. M.: Applied mathematics in integrated navigation systems, 3rd edition, AIAA 2007, ISBN: 978-1-56347-927-4

Požadavky:

No special prerequisities required; nevertheless, basic knowledge of measurement instruments, sensors and electronics is recommended.

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M38PSL

Klíčová slova:

aircraft instrumentation, sensors, avionics, aircraft, navigation, inertial navigation

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEKYR5_2016 Kybernetika a robotika PV 1
MEKYR4_2016 Letecké a kosmické systémy PO 1
MEKYR2_2016 Senzory a přístrojová technika PV 3
MEKYR1_2016 Robotika PV 3
MEKYR3_2016 Systémy a řízení PV 3


Stránka vytvořena 9.11.2018 17:48:14, semestry: Z,L/2020-1, L/2017-8, L/2019-20, Z,L/2018-9, Z/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.