Popis předmětu - BE2M31BSG

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M31BSG Biological Signals Rozsah výuky:2P+2L
Garanti:  Role:PV,V Jazyk výuky:EN
Vyučující:  Zakončení:Z,ZK
Zodpovědná katedra:13131 Kreditů:5 Semestr:L

Anotace:

Náplní předmětu jsou nativní a evokované biosignály používané v různých klinických borech současné medicíny a metody jejich snímání, zpracování, záznamu a vyhodnocování v časové a frekvenční oblasti. U významných biosignálů jsou studenti seznámeni s jejich genezí, fyziologickou podstatou, charakteristikami signálů nutných pro konstrukci přístrojů a případně s fyzikálními a matematickými modely. V laboratorních úlohách mají studenti příležitost ke snímání vlastních biologických signálů a k jejich následnému zpracování v programovém prostředí MATLAB.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, biosignály, rozdělení, parametry
2. Hlas a řeč, F0, formanty, charakteristiky hlasu, poruchy řeči, fonetogram
3. Geneze biologických signálů, membránové potenciály, modelování el.vlast. neuronů
4. Signály nervů a kosterních svalů, ENG, parametry a zpracování EMG, analýza únavy
5. Signály srdce, svodové systémy EKG, vektor depolarizace, elektrická srdeční osa
6. Popis křivky EKG v čas. a frekv. oblasti, základní obrazy EKG, VKG, rušení a filtrace
7. Polygrafické metody v kardiologii, fonokardiografie, pletysmogram, detekce vln, HRV
8. Geneze signálů mozku, svodový systém pro EEG, rytmy, normální EEG, analýzy, artefakty
9. Abnormální EEG, grafoelementy paroxysmální aktivity, evokované potenciály
10. Signály zrakového ústrojí, EOG, ERG
11. Polysomnografie, klasifikace spánkových cyklů
12. Geneze signálů sluchového ústrojí, kochleární implantát a kódovací strategie
13. Plicní funkce, elektrická aktivita žaludku, elekrogastrogram

Osnovy cvičení:

1. Měření a hodnocení doby reakce
2. Hlas a řeč
3. Měření rychlosti vedení nervového vzruchu ulnárním nervem
4. Elektromyogram
5. Konzultace k semestrální práci
6. Elektrokardiogram a vektorkardiogram
7. Filtrace EKG signálu a potlačení šumů
8. Polykardiografie
9. Elektroencefalogram
10. Evokované potenciály, detekce epileptiformních hrotů
11. Elektrookulogram
12. Plicní ventilace
13. Elektrogastrogram

Literatura:

1. Čmejla, R. a kol.: Zpracování biologických signálů - přednášky a návody k laboratorním úlohám (pdf), 2015, http://sami.fel.cvut.cz/bsg/
2. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia 2006
3. Penhaker, M. a kol.: Lékařské diagnostické přístroje. Ostrava 2004
4. Svatoš, J.: Biologické signály I - geneze, zpracování a analýza. Praha: ČVUT 1995
5. Trojan, S. a kol.: Lékařská fyziologie, GRADA 1994

Požadavky:

Klíčová slova:

Biologické signály

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK1_2016 Komunikační systémy a sítě V
MEEK3_2016 Elektronika V
MEEK4_2016 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 2
MEEK2_2016 Rádiová a optická technika V


Stránka vytvořena 28.2.2020 05:50:17, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.