Popis předmětu - BE4M36MAS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M36MAS Multiagent Systems
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Pěchouček M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bošanský B., Jakob M., Kroupa T., Pěchouček M. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Anotace:

Kurz pokrývá úvod do konceptů, modelů a algoritmů pro autonomní agenty a multiagentní systémy. První část předmětu uvádí modely a řídící algoritmy pro jednotlivé autononí agenty. Druhá část předmětu je věnována multiagentním konceptům jak v kooperativním tak kompetitivním prostrředí. Po úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni aplikovat teoretické koncepty a algoritmy na praktické úlohy multiagentního charakteru.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do multiagentních systémů
2. Reaktivní agenti
3. Architektury BDI (Belief-Desire-Intention)
4. Úvod do teorie her
5. Řešení her v normální formě
6. Reprezentace her v rozšířené formě
7. Řešení her v rozšířené formě
8. Kooperativní teorie her a formování koalic
9. Kombinatorické aukce a distribuovaná alokace zdrojů
10. Mechasim Design
11. Koncept social choice a hlasovací protokoly
12. Modely distribuovaného uvažování (DCSP)
13. Modely distribuovaného uvažování (DCOP)
14. Opakování, Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Architektury agentů
2. Belief-Desire-Intention, Jason
3. Jason
4. Hry v normální formě
5. Řešení her v normální formě
6. Reprezentace her v rozšířené formě
7. Řešení her v rozšířené formě
8. Kooperativní teorie her a formování koalic
9. Kombinatorické aukce a distribuovaná alokace zdrojů
10. Mechasim Design
11. Koncept social choice a hlasovací protokoly
12. Modely distribuovaného uvažování (DCSP)
13. Modely distribuovaného uvažování (DCOP)
14. Opakování, Rezerva

Literatura:

Michael J. Wooldridge. 2001. Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA. Yoav Shoham and Kevin Leyton-Brown. 2008. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press, New York, NY, USA.

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/be4m36mas/start

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI7_2018 Umělá inteligence PO 1
MEOI7_2016 Umělá inteligence PO 1


Stránka vytvořena 9.7.2020 17:50:36, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.