Popis předmětu - BE4M36UIR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4M36UIR Artificial Intelligence in Robotics
Role:PO Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:EN
Garanti:Faigl J., Krajník T. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Faigl J., Krajník T., Rytíř P. Kreditů:6
Cvičící:Faigl J., Krajník T., Prágr M., Rytíř P. Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím přístupů plánování a rozhodování umělé inteligence pro řešení problémů v autonomních a robotických systémech. Studenti v předmětu využijí znalosti algoritmů plánování, teorie her, řešení optimalizačních úloh a multi-agentního vyjednávání ve vybraných aplikačních scénářích mobilní robotiky. Studenti se nejdříve seznámí se základními architekturami autonomních systémů založených na reaktivních a behaviorálních modelech autonomních systémů. Znalosti budou aplikovány při řešení robotických úloh typu: plánování cesty, informatické plánování, persistentní monitorování prostředí, robotický průzkumu neznámého prostředí a on-line rozhodování v reálném čase, řešení úlohy dekonflikce autonomních systémů a řešení antagonistických konfliktů.

Osnovy přednášek:

- Výpočetní modely chování autonomních systémů - Úloha plánování cesty a aplikování technik umělé inteligence prohledávání stavového prostoru a randomizované algoritmy, plánování cesty přes více cílů, informatické plánování cesty - Úloha robotického průzkumu a problematika on-line rozhodování, perzistentní monitorování prostředí a řešení rozhodovacích úloh s omezenými zdroji - Metody teorie her a bezpečnostních her v úlohách mobilní robotiky, řešení antagonistického konfliktu - Reaktivní a behaviorální modely v úlohách kolektivní robotiky - Koordinace a kooperace v autonomních systémech

Osnovy cvičení:

Formou laboratorních úloh se studenti procvičí ve formulaci úloh robotických problémů a jejich praktické řešení v prostředí realistického robotického simulátoru nebo s využitím spotřebních mobilních robotů. - Výpočetní modely chování autonomních systémů - Úloha plánování cesty a aplikování technik umělé inteligence prohledávání stavového prostoru a randomizované algoritmy, plánování cesty přes více cílů, informatické plánování cesty - Úloha robotického průzkumu a problematika on-line rozhodování, perzistentní monitorování prostředí a řešení rozhodovacích úloh s omezenými zdroji - Metody teorie her a bezpečnostních her v úlohách mobilní robotiky, řešení antagonistického konfliktu - Reaktivní a behaviorální modely v úlohách kolektivní robotiky - Koordinace a kooperace v autonomních systémech

Literatura:

Kapitola 1 knihy: Robin R. Murphy: Introduction to AI Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, 2001 Steven M. LaValle: Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006 (http://planning.cs.uiuc.edu )

Požadavky:

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4m36uir

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI7_2018 Umělá inteligence PO 3
MEOI7_2016 Umělá inteligence PO 3


Stránka vytvořena 4.6.2020 09:49:54, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.