Popis předmětu - BE4MSVP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE4MSVP Software or Research Project
Role:P Rozsah výuky:
Katedra:13000 Jazyk výuky:EN
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Sloup J., Ťakušová K. Semestr:Z,L

Anotace:

Samostatná práce na problému-projektu pod vedením školitele.V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolovování předmětu softwarový a výzkumný projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen klasifikovaným zápočtem. Důležité upozornění: - Standardně není možné absolovat více než jeden předmět tohoto typu. - Výjimku může udělit garant hlavního (major) oboru. Možný důvod pro udělení výjimky je, že práce-projekt má jiné téma a je vedena jiným vedoucím. Typickým příkladem může být práce na projektu v zahraničí. Poznámka: Student si předmět SVP zapisuje na katedře vedoucího práce. Pokud ta předmět nevypíše, pak na katedře 13139 (varianta A4M39SVP) Kontaktní email v případě dalších dotazů: oi@fel.cvut.cz Bližší pokyny k zadání a vypracování projektu naleznete na stránkách katedry počítačové grafiky a interakce http://dcgi.felk.cvut.cz/cs/study/predmetprojekt. Projekt je v rámci předmětu obhajován.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A4M39SVP

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEOI7_2018 Umělá inteligence P 3
MEOI9_2018 Datové vědy P 3
MEOI8_2018 Bioinformatika P 3
MEOI4_2018 Počítačové inženýrství P 3
MEOI3_2018 Počítačová grafika P 3
MEOI2_2018 Kybernetická bezpečnost P 3
MEOI1_2018 Interakce člověka s počítačem P 3
MEOI6_2018 Softwarové inženýrství P 3
MEOI5_2018 Počítačové vidění a digitální obraz P 3
MEOI7_2016 Umělá inteligence P 3
MEOI9_2016 Datové vědy P 3
MEOI8_2016 Bioinformatika P 3
MEOI4_2016 Počítačové inženýrství P 3
MEOI3_2016 Počítačová grafika P 3
MEOI2_2016 Kybernetická bezpečnost P 3
MEOI1_2016 Interakce člověka s počítačem P 3
MEOI6_2016 Softwarové inženýrství P 3
MEOI5_2016 Počítačové vidění a digitální obraz P 3


Stránka vytvořena 3.4.2020 17:50:23, semestry: Z,L/2020-1, Z,L/2019-20, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.