Popis předmětu - BD1M16OVY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD1M16OVY Operační výzkum
Role:PZ, P Rozsah výuky:14KP+6KS
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Anotace:

Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),

Osnovy přednášek:

1. Úvod, charakteristika disciplíny
2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi
3. Lineární programování - úvod, grafické řešení
4. Lineární programování - simplexová metoda
5. Lineární programování - dualita
6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza
7. Dopravní problém - užití, metody řešení
8. Celočíselné lineární programování
9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů
10. Optimalizace na grafech
11. Síťová analýza - metody CPM a PERT
12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů
13. Simulační modely a metoda Monte Carlo
14. Generátory náhodných čísel

Osnovy cvičení:

1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda
2. Grafické řešení úloh lineárního programování
3. Typické úlohy lineárního programování v praxi
4. Simplexová metoda
5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování
6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování
7. Dopravní problém
8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí
9. Grafy, optimalizace na grafech
10. Síťová analýza - CPM, PERT
11. Síťová analýza - analýza zdrojů
12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace
13. Test
14. Rezerva, zápočet

Literatura:

1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991
2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002
3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003
4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001

Požadavky:

viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MKEEM4_2016 Ekonomika a řízení energetiky P 2
MKEEM5_2016 Ekonomika a řízení elektrotechniky P 2
MKEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 2


Stránka vytvořena 23.10.2020 17:50:32, semestry: Z,L/2020-1, L/2019-20, Z/2021-2, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.